sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGÜRE, Mustafa (Yazar)
dc.contributor.authorARIK, Durmuş (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:08:22Z
dc.date.available2015
dc.date.available2019-02-07T20:08:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32413
dc.description.abstractYahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerine mensup olan insanlar tarafından tecrübe edilen doğum, evlilik ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamaları ortaya koymak, ardından elde edilen bilgilerin yardımıyla bu konularda üç din arasında bulunan benzerlik ve farklılıkları tespit etmek çalışmanın temel amacıdır.Tez giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında konunun önemi, amacı, sınırları, metot ve kaynaklarına ek olarak çeşitli din ve inanışlardaki doğum, evlilik ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalar kısaca ele alınmıştır.Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde sırasıyla Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinde doğum, evlilik ve ölüm konuları hakkındaki inanç ve uygulamalar incelenmiş ve desktiptif bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.Dördüncü bölümde önceki üç bölümde ortaya konan verilerin yardımıyla üç dinin doğum, evlilik ve ölüm konularında benzer ve farklı yönleri karşılaştırılmıştır.Sonuçta ise üç dinin doğum, evlilik ve ölüm konularında kendilerine has ritüellere sahip olmalarına rağmen birbirlerinden bazı konularda ayrıştıkları, bazı yönleriyle birbirlerine benzedikleri, Yahudilik ve İslam arasındaki benzerliklerin Yahudilik ve Hıristiyanlık arasındakilere nazaran daha fazla olduğu, bunun çeşitli sebepleri olabileceği ancak bunun farklı bir konu olduğundan araştırılmaya ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.AbstractThe main aim of this work is presenting the beliefs and practises about birth, marriage and death which exprerienced by the people who are related with Judaism, Christianity and Islam, afterwards determining the resemblances and differences among three religions with the help of the acquired datas.Thesis consists of introduction and four parts. In introduction part in addition to importance, aim, limits, method and the sources of the subject, beliefs and practices about birth, marriage and death in different religions and faiths are handled shortly.In the first, the second and the third parts respectively Judaism, Christianity and Islam the beliefs and practices about birth, marriage and death are examined and tried to determine descriptively.In the fourth part with the help of datas which are presented in previous three parts, it’s tried to handle the similar and different aspects about birth, marriage and death by being compared.At the conclusion it is concluded that although each of these religions has spesific rituals in some points they separate from each other, because of their some aspects they are similar to each other, the similarities between Judaism and Islam are more than those between Judaism and Christianity, these similarities and differences may have several reasons but due to this is a different subject it is needed to be researched.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleDinlerde geçiş dönemleriyle ilgili inanç ve uygulamalar
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record