Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorVELİOĞLU, Sedat (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorBALTACI YİĞİT, Havva Merve (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:04:09Z
dc.date.available2015
dc.date.available2019-02-07T20:04:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32327
dc.description.abstractBu tez kapsamında tarla koşullarında yetiştirilen domatesler üç farklı pestisit (neonikotinoidlerden imidacloprid, METI grubundan fenazaquin ve sentetik piretroidlerden lambda cyhalothrin) ile ilaçlanmış ve hasat edilen domateslerde yapılan ozonlama işleminin pestisit giderimine, C vitaminine ve renge etkisi ortaya konulmuştur. Ozonlu su ile yıkama işlemi sonucunda imidacloprid, fenazaquin ve lambda cyhalothrinin sırasıyla; %40,9, %57,8, %20,4 oranında, doğrudan suda yıkama işlemi sonucunda ise; %32,6, %57,9, %8,3 oranında azaldığı görülmüştür.Pestisit uygulaması domateslerde a/b değerinde %7-8 kadar bir azalmaya yol açarken ozonlama işleminin neden olduğu a/b değeri azalması yaklaşık %4 oranında bulunmuştur. Pestisit uygulaması domateslerde C vitamininde %3-11 kadar bir azalmaya yol açarken, suyla veya ozonlu suyla yıkamada görülen kayıplardaki farklılık oldukça az olmuş ve görülen kayıpta ozonlama işleminin etkisinden daha çok C vitamininin sudaki yüksek çözünürlüğünün etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular sudaki çözünürlüğü yüksek olan pestisitlerde etkin bir yıkama işleminin giderime önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Suda çözünürlüğü az olan lambda cyhalothrinde ise ozonlama işleminin giderimde önemli etkisi görülmüştür.AbstractTomatoes grown under field conditions were applied with three different pesticides (imidacloprid of neonicotinoids, fenazaquin of METI’s and lambda-cyhalothrin of synthetic pyrethroids) and the effect of ozonation on vitamin C and colour were determined. Reduction rates were found as 40,9%, 57,8%, and 20,4% in imidacloropid, fenazaquin and lambda-cyhalothrin treated and ozonated water washed tomatoes, respectively. The reduction rates were found as 32,6%, 57,9%, and 8,3%, respectively, with water washed tomatoes. Pesticide treatments itself, yielded. 7-8% reduction in a/b values as compared to non-treated tomatoes. The reduction rates were found ca. 4% with ozone washes. Vitamin C reductions were found as 3-11% in pesticide treated tomatoes and washes with water or ozonated water had no significantly different effect on vitamine C losses. It was assumed that high water solubility of vitamin C is major factor on vitamin C losses as compared to oxidative effects of ozone. The findings shows that an efficient washing is most important factor on the removal of pesticides, especially with high water solubility. Ozonation is beneficial on pesticide removal in low-water solubility pesticides such as in lambda-cyhalothrin studied in this work.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleOzonla pestisit giderimi uygulamasının domateste renk ve C vitaminine etklieri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record