Show simple item record

dc.contributor.authorTAŞPINAR, Filiz (Yazar)
dc.contributor.authorÇİÇEK, Metehan (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:02:15Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T20:02:15Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32285
dc.description.abstractÖğrenme yeni bilgi, davranış ve yeteneklerin kazanılmasıdır ve farklı tipte bilgilerinsentezini içerir. Bellek, organizmanın bilgiyi saklama ve geri hatırlama kabiliyetidir.Bu çalışmada yüksek irtifanın öğrenme ve bellek üzerindeki etkilerini değerlendirmeyiamaçladık. Öğrenme ve bellek, iki yönlü aktif kaçınma görevi kullanarak değerlendirildi. Buçalışmada kullanılan sıçanlar hipoksi grubu (n=10), taklit grubu (n=9) ve kontrol grubu(n=10) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çalışmada hipoksi grubu sıçanlar, 6000 metreirtifada 14 gün 24 saat hipobarik hipoksiye maruz kalması için kamarada tutuldu ve 15.günöğrenme deneylerine başlanıp 19. gün bitirildi. Taklit grubundaki sıçanlar ise kamara içindeaynı sürelerde fakat normoksik koşullarda tutulmuştur. Hipoksi ve taklit grubu 10 gün yineaynı ortamlarda tutulduktan sonra 1 gün bellek deneyine alındı. Taklit grubu kamaradagürültünün ve stresin öğrenme ve bellek üzerine etkisini değerlendirmek için tutulmuştur.Kontrol grubu doğrudan 5 günlük öğrenme deneyine alındı ve 10 gün aradan sonra bellekdeğerlendirmesine geçildi.Tez çalışmasının bulguları 6000 metre yükseklikte taklit edilen atmosfer koşullarındakihipobarik hipoksi, sıçanlarda uzun süreli bellek işlevleri üzerinde bozucu etkiye sahipkenöğrenme performansını etkilememiştir. Sonuçlar, yüksek irtifada gerçekleştirilecek keşif vearaştırmalar için süre kısıtlamasının gerekliliğini düşündürmektedir.AbstractLearning is acquiring new knowledge, behaviors, and skills may involve synthesizingdifferent types of information. Memory is an organism's ability to store, retain, and recallinformation.In this study we aimed to evaluate the effects of high altitute on learning and memory.Learning and memory performances were evaluated by two way active avoidance task.There were three rat groups, hypoxia (n=10), sham (n=9) and control (n=10). Hypoxiagroup was kept in a hypobaric hypoxia chamber at hypobaric hypoxia conditions for 14days/24 hours simulating 6000 m altitute circumstances and on the 15th day learningexperiment was started and finihed on 19th day. Sham group was kept in the chamber at thesame time but was keet under normoxic conditions. Hypoxic and sham group were keptagain under same conditions for 10 days and last day were they were evaluated for memoryperformance (one session). Sham group supplied data for the effect of noise and stressfactors on learning and memory performance. Control group was directly tested for learningperformance for 5 days and than 10 days later they were tested for memory performance.Evidences indicate that hipobaric hypoxia at 6000 m, does not effect learning performancewhile it has deleterious effects to memory performance. Results indicate that ascent to highaltitute for investigation and research must be limited in terms of time.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.titleHipobarik hipoksinin öğrenme ve bellek üzerine etkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record