sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGÜNGÖR, Çiğdem (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÖZÜMİT MİNTAŞ, Gökçen (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:00:56Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T20:00:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32256
dc.description.abstractDiyare, yaklaşık olarak yılda 2.5 milyon ölüme yol açmakta ve uzun dönemde çocukluk yaşlarında büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilemektedir.Bağırsak parazitlerinin insidansı, düşük sosyo-ekonomik düzeyli, düşük eğitim düzeyli ve düşük yaşama standartı olan toplumlarda daha fazladır. Diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye'de protozoon ve helmint enfeksiyonları önemli bir sağlık sorunudur.Bağırsak parazitlerinin tanısında birden fazla tanı yöntemi bir arada kullanıldığında, daha tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir. Tanıdaki başarı, deneyimli laboratuvar çalışanlarının doğru metodu kullanmakta verdiği karara bağlıdır.Bu çalışmada, Ankara Ulus Devlet Hastanesi'ne başvuran diyareli hastalardan alınan 300 dışkı örneği nativ, doymuş tuzlu su ile yüzdürme yöntemleriyle ve 226 örnek selofan bant yöntemiyle Ankara Ulus Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında analiz edilmiştir. Bütün örneklerin trichrome boyama ve modifiye asid fast boyamaları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Bilim Dalı Laboratuvarında yapılmış ve analiz edilmiştir.Bağırsak parazitleri, 300 diyareli örnekten 19'unda (%6,42) bulunmuştur. %2,33 G.intestinalis, %1,33 E. histolytica/E. dispar, %1,00 E. coli, %0,66 B. hominis, %0,33 A. lumbricoides, %0,44 E. vermicularis, %0,33 T. saginata pozitif olarak tespit edilmiştir.Rutin tanı laboratuvarlarında nativ yöntem, değerli bir tanı aracıdır. Nativ yöntem en kolay, en az zaman tüketen ve en ucuz tanı metodu olmakla birlikte, trichrome boyama yöntemi özgül tanılarda etkin bir yöntemdir. Helmint yumurtalarının tanısında, nativ yöntemle birlikte yüzdürme yönteminin de uygulanması tanıdaki başarıyı arttıracaktır.AbstractDiarrhea is causing approximately 2,5 million death/year and in long term it affects the growth and development in childhood.The incidence of intestinal parasites is higher in populations with low socio-economic, education levels and living standards. Besides other developing countries, protozoon and helminth infections are an important health issue in Turkey.In the diagnosis of intestinal parasites, more satisfactory results are obtained when more than one method is used. Diagnostic success depends on experienced laboratory workers deciding on which method should be used.In the present study, 300 stool samples from diarrheic patients attended to Ankara Ulus Governmental Hospital were analyzed with native and saturated NaCl flotation methods, and 226 samples with the cellophane method in the Microbiology Laboratory at Ankara Ulus Governmental Hospital. All samples were stained and analyzed with trichrome stain and modified acid fast methods in the Parasitology Laboratory at Ankara University, Faculty of Medicine, Parasitology Department.Intestinal parasites are found in 19 (6,42%) out of 300 diarrheic fecal samples. 2,33% G. intestinalis, 1,33% E. histolytica/E. dispar, 1,00% E. coli, 0,66% B. hominis, 0,33% A. lumbricoides, 0,44% E. vermicularis, 0,33% T. saginata positivity is detected.In rutin diagnostic laboratories native method is a valuable diagnostic tool. Native method is the easiest, least time-consuming and the cheapest method for the diagnosis of parasitic diseases whereas trichrome staining method is beneficial in spesific diagnosis. For detection of helminth eggs flotation method together with native method will increase the incidence of detection.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
dc.subjectBiyoloji (Genel), TIPtr
dc.titleDiyareli vakalarda bağırsak parazitlerinin prevalansı ve direkt tanı metotlarının karşılaştırılması
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record