sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÇAKAR ÖZDEMİR, Özgün (Yazar)
dc.contributor.authorÖNDÜL, N. Selda (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:57:10Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:57:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32168
dc.description.abstractBu çalışma, tiyatrodaki en temel unsurlar olan oyuncu, rol ve seyirci ilişkisi üzerine bir incelemedir. Bu ilişki, 20. Yüzyıla damgasını vurmuş oyunculuk teorisyenleri, Stanislavski, Brecht ve Grotowski'ye bakılarak mesafe üzerinden açıklanmaya çalışılır. İlk bölümde, sanat yapıtı ile alımlayıcı arasındaki ilişkinin analiz edilebilmesi için gerekli kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılmış ve bu anlamda estetik deneyim ve estetik mesafe kavramlarına başvurulmuştur. İkinci bölümde ise, Stanislavski, Brecht ve Grotowski'nin geliştirdikleri oyunculuk sistemleri ile seyirciyle kurmak istedikleri ilişki, başka bir ifadeyle vaadettikleri estetik deneyim incelenmiş ayrıca bu oyunculuk sistemlerinde, oyuncunun kendi benliği ile oynadığı rol arasında kurduğu mesafe ilişkisinin, sahne ile seyir yeri; oyuncu ile seyirci arasındaki mesafeye nasıl etki ettiği üzerinde durulmuştur.AbstractThis study is an analysis about the relation of actor, role and audience; which are the most fundamental elements of theatre. This relation is tried to explain through distance by looking acting theorists Stanislavski, Brecht and Grotowski, who marked the 20th century. In the first chapter, the conceptual framework to analyse the relation between work of art and receptive was tried to depict and in this sense, aesthetic experience and aesthetic distance was referred as concepts. As for the second chapter, the relation they wanted to establish with the audience by acting systems which developed by Stanislavski, Brecht and Grotowski, in other words, their promise about aesthetic experience were analysed, also in this acting systems, emphasized the effects of the distance relationship the actor has established between own self and the role, between stage and auditorium, in short, how it affects the distance between actor and audience.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi Anabilim Dalı
dc.subjectGÜZEL SANATLAR, Sanat Geneltr
dc.titleStanislavski, Brecht ve Grotowski'nin oyunculuk yöntemlerinde mesafe kavramı: Oyuncu–rol, sahne–seyir yeri ilişkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record