sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBÜYÜKDÜVENCİ, Sabri (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKARABAĞ, Nurgül (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:56:30Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:56:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32151
dc.description.abstractLevinas, zamanın, anlamın ve özgürlüğün başlangıcını Öteki ile yüz yüzekarşılaşmaya bağlamaktadır. Böylece etiğin ontolojiye öncel olduğu yeni birdüşünme tarzıyla karşılaşırız. Bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe artık sevgininbilgeliği olarak anılır. Etiğin temelini oluşturan düşünce; Ötekine karşı sevgi vesorumluluk duygusudur. Ben Ötekine karşı sorumluluklarını bilinmeyen bir zamandaüstlenmiştir ve bu sorumluluk devredilemezdir. Levinas hiçbir zaman Ben veÖtekiden oluşan izole bir dünyadan söz etmez. Düşünür için dünyadaki ötekiler herzaman büyük önem taşımıştır. Ötekiler ya da insanlık söz konusu olduğunda iseadalet kavramı gündeme gelmektedir.Düşünür adalet anlayışını oluştururken Yahudi teolojisinden büyük orandaetkilenmiştir. Ayrıca adalet düşüncesi etik temellerle birlikte ele alınmalıdır. Çünküadalet etiğe içkindir.AbstractLevinas, attributes inception of time, sense and freedom to face to faceattainment with the Other. Thus, we meet with new way of thinking which prioritizeethics to ontology. Philosophy which means love of wisdom is referred as wisdom oflove from now on. Notion which forms the basis of ethics; is the emotion of love andresponsibility towards the Other. I have taken his/her responsibilities against theOther in an unknown time and this responsibility can’t be transfered. Levinas nevermentions of a world isolated from I and the Other. The Others in the world have beenalways the matter for the thinker. When the matter of fact is the Others or humanity,concept of justice comes up.Thinker has been under great amount of impact of Jewish theology whileforming his sense of justice. Also, sense of justice should be handled together withethic basis. Because justice is implicit of ethics.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Sistematik Felsefe ve Mantık
dc.subjectFelsefe (Genel)tr
dc.titleLevinas düşüncesinde adalet
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record