Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorSARIASLAN, Damla (Yazar)
dc.contributor.authorBUZ, Vedat (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:56:19Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:56:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32146
dc.description.abstractTezimizin konusu Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişidir. Çalışmamızda satım sözleşmesinde hasarın geçişi kavramı ve bu kavrama ilişkin olarak Türk Hukuk sistemindeki düzenlemeler ile karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler üç bölüm halinde incelenmiştir.İlk bölümde, hasar kavramı, satım sözleşmesinde hasarın geçişi, tarihi gelişimi, hasarın geçişinde uygulanan sistemler ve kısaca karşılaştırmalı hukuktaki uygulama incelenmiştir.Tezimizde 818 Sayılı Borçlar Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan satım sözleşmelerinde hasarın geçişi düzenlemeleri ayrı ayrı ve her boyutu ile ele alınmıştır.Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise Milletlerarası ticari satımlarda uygulanmak üzere kurallar sevk eden Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi (CISG)’in hasarın geçişine ilişkin hükümleri incelenmiştir.AbstractThe subject of our thesis is the passing of risk in sales contract. In our study, the concept of passing risk in sales contract, concept of passing of risk regarding Turkish Law of Obligation’s system and Comparative Law systems are examined.First part of our thesis dealt with the term of risk, the term of passing risk, what is included in the term of passing of risk in sales contract, historical background of the term and brief comparison of different systems and comparative law implementations.In the second part of our study articles of the law no 818 The Code of Obligation and articles of no 6098 The Turkish Code of Obligations relating the passing of risk in sales contract are examined in every aspect.Third and last part of our study deals with the passing of risk according to the rules of United Nations Convention of Contracts for International Sale of Goods (CISG) which sets rules providing a uniform law for international sale of goods.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medenî Hukuk) Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleSatım sözleşmesinde hasarın geçişi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record