sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKURAN, Hikmet (Yazar)
dc.contributor.authorDURU, Bülent (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:49:44Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-07T19:49:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31967
dc.description.abstractÇevremerkezli Düşünce Ekseninde Nazi Ekolojisi Çalışmanın temel amacı, çevre felsefesi alanında bir dönüm noktası olan çevremerkezli yaklaşım çerçevesinde, Nazi Dönemi çevre algısı ve politikalarının (Nazi Ekolojisi) bir analizini yapmaktır. Bu analiz ışığında Nazi Ekolojisi'nin çevresel hassasiyet ve samimiyetinin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çevremerkezli yaklaşımın içeriği ve kapsamı temel argümanlarıyla belirlenmiştir. Çevremerkezli yaklaşım, ilk başta etik anlayışı olmak üzere, insan-doğa ilişkilerine ve bunların algılanışına getirdiği savlar üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, Nazi Ekolojisi, teorik/pratik kökenleri ile Nazi Hükümeti'nin çevre konusundaki siyasal, tüzel, sosyal hamleleri aracılığıyla aydınlatılmaktadır. Çalışmanın, yapılan kapsamlı analizler sonucu vardığı sonuç; Nazi Ekolojisi'nin çevremerkezli yaklaşımla teorik ve pratik boyutta örtüşmediğidir. Alman çevre koruma hareketinin ve Nazi Hükümeti'nin çevre korunması konusundaki bakış açısı, ulusal kimlik, ırksal üstünlük ve Alman milliyetçiliği kavramları üzerinden gelişmiştir. Bu sebeple Nazi Ekolojisi, insanmerkezli bir eksene oturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çevre etiği, Çevremerkezcilik, İnsanmerkezcilik, Çevre felsefesi, Alman çevre koruma hareketi, Nasyonal Sosyalizm, Nazi Ekolojisi.AbstractNazi Ecology on the Axis of Ecocentrism The main aim of this study is to analyze the perception of and the policies about the environment in Nazi Era (Nazi Ecology) within the framework of ecocentrism which is a turning point in the area of environmental philosophy. It is intended to enlighten the environmental sensitivity and sincerity of Nazi Ecology. The study consists of two main parts. In first one, the content and the cscope of ecocentric thought has been stated via its main arguements. Ecocentrism has been approached in detail by its claims about ethical understanding, human-nature relationship and the perception of human and nature. In second part of the study, Nazi Ecology has been enlightened by the theoretical/practical roots and the political, legal, social policies about environment of Nazi Government. The result of the study after several comprehensive analysis is that, Nazi Ecology is not consistent with ecocentrism on either theoretical or practical bases. The approach of German environmental protection movement and Nazi Government about nature protection derived from the concepts of national identity, national supremacy and German nationalism. Therefore, Nazi Ecology becomes consistent in the axis of anthropocentrism rather than ecocentrism. Keywords: Environmental ethics, Ecocentrism, Anthropocentrism, Environmental philosophy, German nature protection movement, National Socialism, Nazi Ecology.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı
dc.subjectSİYASET BİLİMİtr
dc.titleÇevremerkezli düşünce ekseninde Nazi ekolojisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record