sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorELBİR, Belgin (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKATI, Gamze (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:48:19Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T19:48:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31920
dc.description.abstractBu çalışmada Çinli-Amerikalı yazar Amy Tan'in The Joy Luck Club, The Kitchen God's Wife ve The Bonesetter's Daughter adlı romanlarında öne çıkan anne-kız ilişkisi ve annenin yaşam hikâyesinin kızına aktarılması yoluyla kızın kimliğinin oluşumu incelenecektir.Özyaşamöyküsel izler taşıyan bu romanlarda olay örgüsü üç romanda da aynı şekilde gelişmektedir: Bilinmeyen ve dışarıda tutulan bir anne, herhangi bir sebepten ötürü kızın anneye ulaşma/annenin kıza ulaşma çabası ve nihayetinde anneyle bir olma. Romanlardaki tüm anneler Çin'de büyük felaketler yaşamış ve hepsi yaşam hikâyelerini kızlarından ve ailelerinden saklamışlardır. Romanlarda ortak olan bir başka nokta ise annelerin tüm zorluklara karşı beraber direnebilecekleri bir kadın dayanışmasının varlığıdır.Tan romandaki annelere gizli tuttukları hikâyeleri kızlarının eksik kimliklerini tamamlamak veya unutulmamak için anlattırmaktadır. Bu çalışmanın amacı daha önce bu konu hakkında yapılmış çalışmaların ışığında Tan'in eserinin önemini ve Tan'in ?kadın yazını?na katkısının boyutlarını ve yapısını analiz etmektir. AbstractIn this thesis, the prominent subjects of mother-daughter dyad and the creation of the daughter?s identity via the transfer of the mother?s story to the daughter will be explored in the novels The Joy Luck Club, The Kitchen God?s Wife and The Bonesetter?s Daughter by the Chinese-American author Amy Tan.The plots of these three novels, which have autobiographical traces, develop along a similar track: A mother who is unknown and who is kept outside; the struggle of the daughter to reach the mother/the struggle of the mother to reach the daughter for some reason and, ultimately the process of uniting with the mother. All the mother figures in the novels have experienced big catastrophes in China and they all withhold their life stories from their daughters and families. Another similar point in the novels is the existence of a woman?s sorority together with which the mother can stand up to calamities.Tan makes the mothers in the novels tell the secret stories of themselves in order to complete the deficient identities of their daughters or in order not to be forgotten. The aim of this study is to analyze, in the light of previous studies on the subject, the significance of Tan?s work, and the extent and nature of her contribution to the field of ?women?s writing?.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı
dc.subjectAmerikan edebiyatı, DİL VE EDEBİYATtr
dc.title20. yy. Amerikan romanında etnik gruplar ve kadın: Amy Tan'in The Bonesetter's Daughter, The Kitchen God's Wife and The Joy Luck Club adlı romanları
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record