Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorPİYAL, Birgül (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorŞİMŞEK, Asiye Çiğdem (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:46:08Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T19:46:08Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31838
dc.description.abstractAraştırma; Ankara ilinde, 2005-2006 Eğitim Öğretim döneminde eğitimlerini sürdürmekteolan, Özel Tevfik Fikret Lisesi, Keçiören Endüstri Meslek Lisesi ve Abidinpaşa SağlıkMeslek Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesiamacıyla tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olarak yapılmıştır.Araştırma evreni olarak; üç lisenin 11. sınıf öğrencileri (N=) 487 seçilmiştir, ÖzelTevfik Fikret Lisesi ve Abidinpaşa Sağlık Meslek Lisesinde örneklem seçilmeyip 11. sınıföğrencilerinin tümü, Keçiören Endüstri Meslek Lisesinde ise 11. sınıflardan dört sınıfınöğrencileri olmak üzere toplam n= 250 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Çalışma grubunu veritoplama sürecinde okulda bulunan ve formu yanıtlayan n= 215 öğrenci oluşturmaktadır.Veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) ile bilgisayara girilipdeğerlendirilmiştir.Araştırmanın sonuçları Türkiye'de yürütülen benzer çalışmalar ile genel olarakuyumludur. Sabah Yüz Yıkama, El Yıkama Süresi, Kişisel Diş Fırçası, Diş Fırçalama Sıklığı,Uyku Süresi, Ped Türü konularında bilimsel bilgilerle uyumlu düzeyde verilere ulaşılmıştır.El Yıkama Zamanı, Banyo Yapma Sıklığı, İç Çamaşırı Değiştirme Durumu, Ayak YıkamaSıklığı, Çorap Değiştirme Sıklığı, Diş Hekimine Gitme Sıklığı, Kişisel Tırnak Makası, KişiselTarak Kullanma, Kişisel Tıraş Bıçağı, günlük kullanılan Ped Sayısı konularında bilimselbilgilerle uyumlu düzeyde verilere ulaşılamadığı söylenebilir.Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin doğru bilgi vedavranışlarının artırılması gereklidir. Kişisel hijyen bilgi ve uygulamalarına ailelerin eğitimdurumlarının etkisinin olduğu açıkça görülmektedir. Ailelerinde kişisel hijyen konusundaeğitilmeleri önemlidir. Abstract The research was made during the 2005-2006 academic year in Ankara in Tevfik FikretPrivate High School, Keçiören Industrial Occupational High School and Abidinpaşa HealthOccupational High School in order to determine the personal hygiene knowledge levels andhabits of 11th level students.For this research 11th level students of three high schools (N=487) have been chosen.All 11th level students of Tevfik Fikret Private High School and Abidinpaşa HealthOccupational High School and four classes of 11th level students studying at KeçiörenIndustrial Occupational High School, which makes a total of n=250 students, attended thisstudy. Study group consists of the students n= 215 were present at school during the datagathering process and answered the questionnaire. The data have been evaluated on computerby using Statistical Package for Social Sciences (SPSS).The results of this research are generally congenial with the results of similar studiesapplied in Turkey. Scientifically convenient levels of data have been achieved in the issues offace washing in the morning, duration of hand washing , personal toothbrush, the frequency oftoothbrushing, duration of sleep and kind of peds they use.It can be said that expected percentages have not been achieved in the issues of time ofhand-washing, number of hand-washing, frequency of having a bath, their attitude ofchanging underwear, cleaning of gaita, frequency of foot-washing, frequency of changingsocks, personal nail scissors, personal comb usage, shaving, personal epilation tool andpersonal shaver.According to the data achieved in the research, the knowledge and habits of studentsshould be improved. It is obvious that education levels of families affect the students?attitudes and knowledge about personal hygiene. It is almost important that families be alsotrained about personal hygiene.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.titleOnbirinci sınıf öğrencilerinin kişisel bakım ve sağlığın korunmasına yönelik davranışlarının incelenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record