Show simple item record

dc.contributor.authorACAR, Ali (Yazar)
dc.contributor.authorKEMAHLI, Sabri (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:45:58Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T19:45:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31830
dc.description.abstractKan Bağışçılarında HBV, HCV, HIV Tarama Testlerinin Doğrulanması: Tarama Testlerinin Pozitif Prediktivitesi ve Doğrulama Testlerinin Maliyeti EIA testleri, kan bankalarında HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV taramasında en sık kullanılan testlerdir. Bu testler ile pozitif bir sonuç elde edildiğinde testin iki kez daha tekrarlanması, tekrarlanan testlerde en az bir pozitifliğin saptanması durumunda sonucun pozitif kabul edilerek doğrulama testlerine geçilmesi önerilir. Çalışmamızda, kan bağışçılarında EIA testlerinde birinci ve tekrar edilen testlerin indeks değerleri (s/co) arasındaki korelasyon ve tekrarlanabilirliğin mutlak olduğu indeks değerleri belirlenerek, tekrar testlerinin gerekliliği araştırılmıştır. Ayrıca anti-HCV pozitif EIA tarama test sonuçlarının doğrulanmasında, pozitif testin s/co oranının kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışmamızda, Çapa Kızılay Kan Merkezine 0cak-Aralık 2007 yılı arasında kan bağışı yapan 72 695 bağışçının HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV EIA tarama sonuçları ile anti-HCV LIA ve anti-HIV LIA ve WB doğrulama test sonuçları kullanıldı. Testler arasındaki korelasyon pearson korelasyon testi ile, tekrarlanabilirliğin mutlak olduğu indeks değerleri ve anti-HCV s/co oranlarının LIA doğrulama sonuçları arasındaki ilişki ROC analizi ile hesaplandı. Bağışçılarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı sırasıyla %1,76, %0.07, %0,008 idi. Birinci ve tekrar testleri s/co oranları arasındaki korelasyon sırasıyla; HCV testlerinde s/co1-s/co2 (r = 0,948; p < 0,0001), s/co1-s/co3 (r = 0,946; p < 0,0001), anti-HIV testlerinde s/co1-s/co2 (r=0,827, p < 0,0001), s/co1-s/co3 (r = 0,819; p < 0,0001), HBsAg testlerinde s/co1-s/co2 (r=0,948, p < 0,0001), s/co1-s/co3 (r = 0,939; p < 0,0001) olarak bulundu. Tekrarlanabilir pozitifliğin mutlak olduğu indeks değerleri HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV için sırasıyla ? 28,25, ? 3,07 ve ? 11,34 olarak saptandı. Anti-HCV s/co oranları ile doğrulama test sonuçları arasındaki ilişki incelendiğinde s/co? 3,8 değerlerinde pozitif tahmin ettirici değer %98,3 bulundu. İndeks değer ? 6,38 olduğunda ise LIA ile doğrulama sonucu mutlak pozitif olmaktaydı. Kan bankalarında bağışçı tarama test sonuçlarını yorumlarken, birinci testte pozitif sonuçlanan örneklerde test tekrarı ve anti-HCV için doğrulama testi yapılması kararı s/co oranına bakılarak karar verilebilir. Başlangıç testinde HBsAg (Hepanostika) için ? 28,25, anti-HCV (Innotest)için ? 3,07 ve anti-HIV (Vironostika) için ? 11,34 s/co değerlerinde test tekrarı yapılmadan doğrulama testlerine geçilmelidir. Anti-HCV (Vironostika) s/co ? 3,8 değerlerinde doğrulama testi yapılmasına gerek yoktur. AbstractHBV, HCV, HIV Screening and Confirmatory Testing of Blood Donors: Positive Predictive Value of Screening Tests and Cost of Confirmatory Assays EIA tests are the most often used tests for screening of the HBsAg, anti-HCV and anti-HIV. When a positive result is obtained with these tests repetition of the tests for two more times is recommended. If at least one positive result on the duplicate tests is determined the result should be accepted as positive and the confirmation tests should be performed. In our study absolute index value (s/co) correlation between first and repetitive EIA tests of the blood donors was determined and the necessity of the duplication test was investigated. Utility of the s/co ratio to confirm the anti-HCV positive EIA screening test results was researched. In this study HBsAg, anti-HCV and anti-HIV EIA screening test results and anti HCV LIA, anti-HIV LIA and WB confirmation test results of the 72695 blood donor?s referred to Çapa Turkish Red Crescent Blood center between January ? December 2007 were used. Correlation analysis was made by Pearson correlation test. Index value with an absolute repetition and anti-HCV s/co ratio relation with LIA confirmation results was determined with ROC analysis. HBsAg, anti-HCV and anti-HIV seroprevelance of the donors were 1,76 %, 0,07 %, 0,008 respectively. Correlation between the first and duplication test s/co ratio were respectively found as follows; s/co1-s/co2 (r = 0,948; p < 0,0001), s/co1-s/co3 (r = 0,946; p < 0,0001) for HCV tests, s/co1-s/co2 (r=0,827, p < 0,0001), s/co1-s/co3 (r = 0,819; p < 0,0001) for anti?HIV tests, s/co1-s/co2 (r=0,948, p < 0,0001), s/co1-s/co3 (r = 0,939; p < 0,0001) for HBsAg tests. Index value of absolute positive repetitive tests were respectively ? 28,25, ? 3,07 and ? 11,34 for HBsAg, anti?HCV, and anti?HIV. When the relation between Anti?HCV s/co ratio and confirmation test results were examined positive predictive value was determined as 98,3 % for s/co? 3,8 values. Confirmation result with LIA was absolute positive for the index value ? 6,38. When examining the screening test results of the blood bank donors, repetition test decision for the samples with a positive result of the first test and confirmation test decision for anti-HCV can be made according to s/co ratio. In cases of initial test results detected as follows; HBsAg (Hepanostika) ? 28,25, anti-HCV (Innotest) ? 3,07 and anti-HIV (Vironostika) ? 11,34 s/co ratio, confirmation test should be performed by omitting a duplication test. There is no need to perform a confirmation test with a s/co ? 3,8 anti-HCV (Vironostika) value.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.titleKan bağışçılarında HBV, HCV, HIV tarama testlerinin doğrulanması: tarama testlerinin pozitif prediktivitesi ve doğrulama testlerinin maliyeti
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record