Show simple item record

dc.contributor.authorERTEM, Abdullah Alper (Yazar)
dc.contributor.authorPİYAL, Birgül (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:45:32Z
dc.date.available2007
dc.date.available2019-02-07T19:45:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31810
dc.description.abstractTanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın amacı, Aile hekimliği sisteminde görev alan hekimlerin ikinci aşama eğitimlerinde uzaktan eğitim yönteminin kullanılabilirliğinin saptanması için hekimlerin uzaktan eğitim programına uygunluk durumlarının belirlenmesidir. Uzaktan eğitimin aile hekimliği sisteminde görev alan hekimlerin ikinci aşama eğitiminde kullanılabirliği, eğitim programının uygunluğu ve uzaktan eğitimin sağlık profesyonellerinin eğitiminde kullanılabilirliği sorularına yanıt aranmıştır. Düzce ilinde görev yapan aile hekimleri çalışma grubunu oluşturmaktadır., grubun % 61,5'i (N=48) erkektir. Veri toplama formu anketör aracılığıyla uygulanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan hekimlerin uzaktan eğitime uygunluk durumları açısından her iki cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ancak, haberleri gazete yerine televizyondan almayı yeğleme açısından cinsler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (P<0,05) saptanmıştır. Evinde bilgisayarı olmadığını bildirenler çalışma grubunun % 15,4'ünü oluşturmaktadır. İş yerlerinde kişisel bilgisayarları olabilir. İnternet erişim olanaklarının bulunduğu saptanmıştır. Görsel-işitsel materyaller çalışma grubu tarafından tercih edilmektedir. Web tabanlı eğitim istendik bir durumdur. Uzaktan eğitim programı için ortalama gün içinde 1,3 saati, haftada 3,3 günlerini ve ayda 11,7 günlerini ayırabileceklerini belirtmişlerdir. Çalışma grubu tarafından internet (% 80,8) mesleki amaçla en çok kullanılan uygulamadır. İnterneti ise merak edilen konularda bilgi edinme (% 87,2) ve elektronik mektup (% 85,9) amacıyla kullandıkları saptanmıştır. Uzaktan eğitim programının sağlık profesyonellerinin sürekli eğitiminde kullanılabileceği varsayılmaktadır. Abstract The aim of this descriptive study is to determine appropriateness of Distance Learning in the education of physicians in order to evaluate the usability of Distance Learning during second phase training of physicians, who are on duty in the family physician system. Responds to the questions of usability of the distance learning during the second phase training of physicians, who are on duty in the family physician system, the appropriateness of distance learning and usability of distance learning in training health professionals are sought. Study group is composed of family physicians working in Düzce province, 61,5 % (N= 48) of the group were men. Data collection form is applied to study group by inquirer. No statistically significant difference is found between gender groups in connection with appropriateness of the physicians, composing the study group, to distance learning. But a statistically significant difference (P < 0,05) is found between gender groups from the point of view of getting news from TV instead of newspaper. Those who reported that they do not have PC in their houses form 15,4 % of the study group. The rest of the group might have PC in the offices. It is determined that they have internet access. Audio - Visual materials are preferred by the study group. Web based learning is a wished condition. They have mentioned that they can spare approximately 1,3 hours per day, 3,3 days per week and 11,7 days per month for distance learning program. Internet is the most commonly used application (80,8 %) professionally by the study group. It is determined that they are using internet for getting information on the subjects that they are curious (87,2 %) and e-mails (85,9 %). It is assumed that distance learning can be used in the continuous education of the health professionals.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.titleAile hekimlerinin eğitiminde uzaktan eğitim yönteminin kullanılabilirliği (Düzce ili örneği)
dc.typemasterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record