sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorCOŞKUN, Cafer (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorSOYLU, Elis (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:45:13Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T19:45:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31794
dc.description.abstractBu tez dört bölümden oluşmaktadır.İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır.İkinci bölümde, spektral analizin ve lineer fark denklemlerinin bazı temel tanım ve teoremleri verilmiştir.Üçüncü bölümde, periyodik ve yarı periyodik koşullarla verilen ikinci mertebeden fark denklemlerinin özdeğerlerinin varlığı gösterilip sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca,başlangıç koşullarıyla verilen lineer homogen olmayan denklemin çözümlerinin gösterimleri elde edilmiştir.Dördüncü bölümde, periyodik ve yarı periyodik koşullarla verilen problemin bazı başlangıç koşullarını sağlayan ? ve ? çözümleri yardımıyla, denklemin özdeğerlerine ilişkin özellikleri incelenerek, bu özdeğerler arasındaki sıralama bağıntısı gösterilmiştir.AbstractThis thesis consists of four chapters.The first chapter is devoted to the introduction.In Chapter two, some basic concepts of spectral analysis and linear difference equations have been recalled.In Chapter three, existence of eigenvalues of periodic and antiperiodic boundary value problems have been showed, numbers of their eigenvalues has been calculated. In addition, a representation of solutions of a nonhomogeneous linear equation with initial conditions has been given.In Chapter four, with the help of solutions ? and ? satisfying some initial conditions of the problem with periodic and antiperiodic conditions, the properties related to eigenvalues of the equation have been studied and ordering relationship between these eigenvalues has been shown.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı
dc.subjectMatematiktr
dc.titlePeriyodik ve yarı periyodik olan ikinci mertebeden fark operatörlerinin özdeğerleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record