sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorLİ, Chih-Yung (Yazar)
dc.contributor.authorGÖKMEN, Seda (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:44:00Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:44:00Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31717
dc.description.abstractUlamlama, bilişsel bilim ve dilbilim alanlarında önem taşımaktadır. Dili oluşturan bütünbirimler, ulamlamayla ilgilidir. Dolayısıyla, ulamlamayı araştırmak, insanların nasıldüşündüğünü ve bilişin nasıl işlemleme yaptığını anlamamıza yardımcı olur. Ulamlamada,Yunan felsefesinin etkisinden dolayı, Aristo’nun klasik teorisi olarak uzlaşımsal bilimdünyasında kabul edilmektedir.Rosch’tan itibaren ulamlama bilimsel çalışmalarının gözde konusu olmaya devametmektedir. Türkiye’de ise Gökmen (Gökmen, 2013), Seferoğlu (Seferoğlu, 1999) ve Önal(Önal, 2012) öntip üzerine incelemelerde bulunmuşlardır. Öntip pek çok dildeirdelenmiştir. Ancak dillerarası ve kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalarının sayısıoldukça azdır. Bu araştırmada 18-28 yaş arası Türk ve Tayvanlı deneklerin sebze, kuş,meyve, balık, akrabalık, enstrüman, ağaç, tatlı, içecek ulamlarındaki öntip tecihleri elealınmıştır. Sonuçlar Rosch (Rosch, 1975)’un sonuçları, Önal (Önal, 2012)’ın sonuçları,Seferoğlu (Seferoğlu, 1999)’nun sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmadaTayvanlıların ve Türklerin ulamlama yapıları, öğelerin sıraları, sayıları ve sıklıkları, ulamaltındaki ilişkileri ve temel düzeyleri incelenmiştir. Bir başka deyişle, bu iki farklı bölgedecoğrafya, kültür ve yaşam tarzının dildeki yansıması araştırılmıştır. Çalışmanın nitelikselve niceliksel sonuçlarına da ayrıntılı olarak yer verilmiştir.AbstractCategorization has been very important in the fields of Cognitive Science and Linguistics.Each of the linguistic units in our languages is relative to categorization. Researches incategorization, therefore, can help us to understand how human thinks and how our brainswork. Categorization has been unquestionable for thousands of years under the effect ofthe Greek philosopher Aristoteles. Years after, since the researches of Rosch,categorization became a topic under examination again. In Turkey, Gökmen (Gökmen,2013), Seferoğlu (Seferoğlu, 1999) and Önal (Önal, 2012) had done many researches oncategorization. However, although many researches in different languages have been done,there are only a few on the comparison of prototypes between different cultures. In thispaper, the prototypes of vegetable, bird, fruit, fish, relatives, instrument, tree, dessert, andbeverage will be examined again in Turkey and Taiwan. The results will be compared withthe work of Rosch (Rosch, 1975), Önal (Önal, 2012), and Şeferoğlu (Seferoğlu, 1999).Besides the internal structures of categorization; the sequences, numbers and frequenciesof the members; the relationships under categories; and basic levels of turkish andtaiwanese being tested, the influence of geographies, cultures, and living styles betweenthe two culture will also be studied. Any other new discoveries will too be mentioned inthis paper.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilimdalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleTürkçe ve Tayvan Çincesi’nde öntipler üzerine bir karşılaştırma
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record