Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorKILIÇ, Recep (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKOCHKOR UULU, Elmurat (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:43:39Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:43:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31685
dc.description.abstractKochkor uulu, Elmurat, Biyoetik Açıdan Hayat Üzerinde Tasarruf Hakkı: Ötanazi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Recep Kılıç, 102. Tezimiz giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Tezin giriş bölümünde ötanazi kavramının tarihsel süreç içinde hangi anlamlarda kullanıldığını ve ötanazi olgusunun ortaya çıkardığı biyoetik problemleri ele aldık. Birinci bölümde insan hayatı üzerindeki tasarruf hakkının kime ait olduğu meselesini semavi dinler ve etik açıdan ele aldık. Ayrıca insan hayatının ahlaki öneme sahip olduğunu vurgulamak için kişilik statüsünün önemini ortaya koyduk. İkinci bölümde ötanazi kavramı üzerinde durduk ve ötanazi olgusunu bütün boyutlarıyla inceledik. Bununla beraber konuyla ilgili ileri sürülen yaklaşımları biyoetik açıdan inceledik. Sonuç kısmında ötanazi taraftarlarının ve karşıtlarının temel aldıkları dayanaklarını dini ve felsefi bağlamda değerlendirdik.Abstract Kochkor uulu, Elmurat, Authorized Rihgt on the Life in Bioethics: Euthanasia, Master’s Thesis, Advisor: Prof. Dr. Recep Kılıç, 102. The thesis consists of an introduction, two chapters and a conclusion. We examine meanings of the concept euthanasia in historical process and the bioethical problems that appeared in the introduction. İn the first chapter, we studied the case to whom does belong the authorized right on the life in terms of Abrahamic religious’ and ethics. Besides, we put forth the importance of status of personality to comprehend that the life of human is in possession of ethic impotance. İn the second chapter, we intensified on the concept of euthanasia and examined the case of euthanasia comprehensively. Also, we assested the forward approaches connected whith the case in bioethics. We evaluated basis’ of supporters and contraries of euthanasia in religional and philosophycal context.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Felsefesi) Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN, TIPtr
dc.titleBiyoetik açıdan hayat üzerinde tasarruf hakkı: Ötanazi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record