Show simple item record

dc.contributor.authorDEMİR, Bahadır (Yazar)
dc.contributor.authorBAŞPINAR, Veysel (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:43:20Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:43:20Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31649
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu; “6502 sayılı Kanun Kapsamında Paket TurSözleşmesi”dir. Paket tur sözleşmesinin tanımının şu şekilde yapılması mümkündür:“Toptan bir fiyat karşılığında satışa sunulan hizmetlerin 24 saatten uzun veya en az birgecelik konaklamayı kapsadığı ve ulaşım, konaklama veya diğer asli niteliktekiedimlerden en az ikisini içeren sözleşmelerdir”.6502 sayılı Kanun’da yer alan hükümlere ve bahsi geçen Kanun’a binaençıkarılacak Yönetmeliklere yol göstermek amacıyla bazı tekliflerde bulunmak da tezkonusunun seçilmesinde etkili olmuştur. Yine, paket tur sözleşmeleri konusunda bugünekadar monografik bir çalışmanın yapılmamış olması, tez konusunun seçimindekisebeplerden birisidir.İncelememiz üç “Bölüm” ve bir “Sonuç”tan meydana gelmektedir. Birincibölümde, paket tur sözleşmesinin tanımı, unsurları, tarafları ve kurulması konuları elealınmıştır.İkinci bölümde, mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda paket tur sözleşmesininhukukî niteliği ele alınmakla birlikte, Yönerge ve Türk Hukuku dikkate alınarak pakettur sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir.Nihayet çalışmanın üçüncü bölümünde, paket tur sözleşmesinin hüküm vesonuçlarına yer verilmiştir. Bu bölümde son olarak, paket tur sözleşmesinin sona ermesive zamanaşımı müesseseleri incelenmiştir.İncelememiz sırasında vardığımız kanaatler, toplu bir şekilde “Sonuç” kısmındayer almaktadır.AbstractThis study deals with “Package Tour Contract within the Scope of the Law no.6502”. Package tour contract can be defined as follows: “Package tour contract is acontract covering the combination of not fewer than two of the transport,accommodation and other principal operations put up for sale at a wholesale price thatcover a period of more than twenty-four hours or include minimum one overnightaccommodation.”One of the purposes of this thesis is intention to make some suggestions to shedlight on the provisions included in the Law no. 6502 and to guide the Regulations to beintroduced as per the said Law is also influential on the selection of the thesis subject.Another reason for the adoption of this thesis subject is the fact that no monographicstudy has been conducted on package tour contracts so far.The present study consists of three “Chapters” and one “Conclusion”. The firstchapter deals with the definition, elements, parties, and draw-up of package tourcontracts.The second chapter addresses the legal character of package tour contract incomparative law and Turkish law and examines in detail the rights and obligations ofparties in package tour contract on the basis of the Directive and Turkish Law.Finally, the third chapter focuses on the provisions and results of package tourcontract. This chapter also deals with termination and prescription of package tourcontract.The conclusions we have reached throughout our examination are presented in“Conclusion” collectively.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medenî Hukuk) Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.title6502 sayılı Kanun kapsamında paket tur sözleşmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record