Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorGÜÇBİLMEZ ALTAN, Banu Beliz (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorERDEM, Gülşah (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:43:19Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:43:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31648
dc.description.abstract“Türk Tiyatrosunda Garbiyatçı Fantazi” başlığıyla hazırlanmış bu tez, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda Garbiyatçılık biçimlerinin izlerini aramayı ve Garbiyatçı fantazilerin tiyatroda “gerçekleştirilme” yöntemini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde Garbiyatçılık kavramına getirilen temel yaklaşımlar ele alınmış, laik ve yerlici Garbiyatçılık söylemlerinin ortaya çıktığı toplumsal koşullar ve kültürel zemin üzerinde durulmuş, Garbiyatçılığın temsille ilişkisi tartışılmıştır. Tezin ikinci bölümünde ise Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosundan seçilen örneklerle laik ve yerlici Garbiyatçılığın fantazilerinin sahnede kurulma biçimi incelenmiş, “toplum korkusu” kavramından hareketle köy-kent karşıtlığını ele alan oyunlar ve aile oyunları üzerinden örtük Garbiyatçılığın farklı ideolojileri yan yana getirebilen kültürel anlaşma zemini üzerinde durulmuştur.AbstractThis thesis prepared by the title of ‘Occidentalist Fantasy in Turkish Theatre’, aims to search traces of forms of Occidentalism in Turkish theater during the Republican era and to examine the methods of "realization" Occidentalist Fantasies in the theater. In this context, in the first chapter the relation between the representation and Occidentalism and the basic approaches to the concept of Occidentalism are argued by focusing on the nativist and cultural grounds that the Occidentalist discourses arise from the secular and social conditions. The second part of the thesis examines how these secular and nativist Occidentalist fantasies constructed on stage in the selected plays of the Republican era of Turkish theater, focusing on the village-city contrast, starting from the plays that deal with the concept of “society fear” and the cultural understandings that the family plays implicitly juxtapose different ideologies via Occidentalism
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi Anabilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleTürk tiyatrosunda Garbiyatçı fantazi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record