Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorGÖKSEL, Türkmen (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorYÜCEL, Mustafa Emir (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:43:18Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:43:18Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31645
dc.description.abstractBu tezin asıl amacı OECD’nin üst-orta gelir grubu olarak sınıflandırdığı 8 ülke (Brezilya, Türkiye, Malezya, Meksika, Arjantin, Macaristan, Uruguay, Venezüella ) kapsamında ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Panel veri analizinin kullanıldığı ampirik model çerçevesinde, öncelikle değişkenlerin hetorejenliği delta testi yardımıyla incelenmiştir. Ardından, CDLM testi ile yatay kesit bağımsızlığının gözlendiğine karar verilen bu modelde, ikinci nesil birim kök testleri aracılığı ile serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Değişkenler arası eş-bütünleşik ilişkinin varlığı ispatlandıktan sonra, uzun dönem regresyon katsayıları Dinamik Görünürde İlişkisiz Eş-bütünleşme yöntemiyle tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, analize konu olan ülkelerden Arjantin, Türkiye, Uruguay ve Venezüella’da Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımı geçerlidir.AbstractThe aim of this thesis examine the relationship between economic growth and environmental pollution for 8 OECD upper-middle income countries: Argentina, Brazil, Turkey, Mexico, Hungary, Malaysia,Uruguay and Venezuella. Panel data analysis can be used within the framework of the empirical model, the first test is variables are investigated using delta heterogeneous. Then,the CDLM test decided to this model, the observed cross-sectional dependence,stability series were investigated by means of the second-generation unit root tests. After proving the existence of the relationship between the variables are cointegrated, the long-term coefficients estimated by Dynamic Seemingly Unrelated Cointegration Regression method. According to the findings, Environmental Kuznets Curve approach is valid in Argentina, Turkey, Uruguay and Venezuella whivh are subject to analysis.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleÇevresel Kuznets Eğrisi: panel veri analizi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record