Show simple item record

dc.contributor.authorTÜRCAN, Selim (Yazar)
dc.contributor.authorAKDEMİR, Salih (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:24:56Z
dc.date.available1999
dc.date.available2019-02-07T19:24:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31484
dc.description.abstract"Vahy alışılmadık bir bilgi edinme yoludur. Peygamber tarafından yaşanan psikolojik bir süreçtir. Bütün psikolojik yaşantılarda olduğu gibi, vahy olgusunu tam olarak kavramak mümkün değildir. Ama bir anlama faaliyeti mümkün ve gereklidir. Müslümanlar Kur' an vayhi ile ilgili doğru ve ortak bir tasavvura sahip değildirler. Kur'an sahip değildirler. Kur'an anlaşılabilmesi için doğru bir tasavvura ihtiyacımız vardır. Bu amaca yönelik olarak yapılan çalışmalardan biri de vayh psikolojisi olmalıdır. Tezimizde jung psikolojisine uygun vahy anlayışı bu minvalde bir örneklem olarak alınacaktır. Jung psikolojisi fenomonoljik bakış açısına sahiptir. Bununla beraber jung ruhun nesnel varlığını kabul eder. Ona göre ruhumuzun kişi üstü bir yam vardır ve bu "nesnel ruh"tur. Rüyalar, vizyonlar, vahyler buradan kaynaklanır. Bu anlayışa göre vahy aşkın bir kaynağı dayanır. Ama bu kaynağa içkin bir yolla ulaşılır. Bu vahy anlayışı Kur'an'a yansıtıldığında Kur'an vahyinin anlaşılmasına yönelik olarak tartışılan pek çok konuda değişik bir bakışı yakalamamız mümkün olabilir. Jung'un vahy anlayışı Kur'ana göre değerlendirildiğinde büyük oranda uyum arz ettiği görülebilir. Bir takım uyumsuzluk ve eksiklikler ise analitik psikolojinin terminolojik ve metodik yaklaşım farkından kaynaklanmış olabilir. Doğal olarak bilimsel dil ve din dili arasında fark vardır. Abstract Revelation (Vahy) is an unusual way to obtain knowledge. It is psychological process which was experinced by the Prophet. As in all psychological experiences, it is impossible to comprehend revelation fact perfectly. However, an action of compehension and understanding is possible and necessary. Muslims have not a common conception about the Qur'anic revelation. We require a right conceiving of revelation to understand the Qur'an. The psychology of revalation helps us to realise that aim, In thesis, we examined revelation that agrees with Jung's psychology as a sample Jung's psychology is based on phenomenological point of wiev. However, Jung accepts objective existence of spirit. According to him, our spirit has a superpersonal aspect and that is "objective spirit". Dreams, visions and revelation come into existence from that aspect. As to this point of wiev, revelation is based on a transcendental source. No one can arrive at his source but intrinsically. If this approach is applied to the Qur'anic revelation we will obtain different knowledge about various matters. Jung's opinion of revelation agress with the Qur'anic revelation to some extent. Certain differences and defectivenesses arise from methodological arise from methodological and terminological approach difference of analytical psychology. Naturally, there is distinction between scientific and religious language
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleJung'un vahy anlayışı ve Kur`an'a göre değerlendirilmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record