Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorGÜRDAL, Kadir (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorDİKİCİ, Mehmet (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:23:53Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T19:23:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31466
dc.description.abstractElektronik haberleşme sektörünün bir bileşeni olan genişbant hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bilgi toplumu olma hedefine ulaşılması yolunda büyük önem taşımaktadır. Öncelikle yerleşik işletmeciler tarafından sunulmaya başlanılan genişbant hizmetleri piyasasında sürdürülebilir rekabetin sağlanması düzenleyici kurumların öncelikli hedefi olarak görülmektedir. Rekabet ortamının tesis edilebilmesi amacıyla toptan seviyede düzenleyici müdahaleler gerekli ve yeterli görülürken, erişim ücretleri konusu en çok üzerinde durulan düzenleme alanıdır. Ülke uygulamalarına göre, ücretlendirme yöntemi olarak maliyet esaslı ücretlendirme, perakende eksi yöntemi ve kıyaslama ön plana çıkmaktadır. Yatırım merdiveni yaklaşımında, alternatif işletmecilerin genişbant değer zinciri üzerinden kademeli olarak hizmete dayalı rekabetten altyapıya dayalı rekabete doğru geçişi öngörülmektedir. Çalışma sonucunda, düzenleyici politika olarak yatırım merdiveninin basamaklarını oluşturan yerel ağa erişim, veri akış erişimi ve yeniden satış modellerinin erişim ücretlerinin, modeller arasında artan maliyetler dikkate alınarak tutarlı şekilde belirlenmesi önerilmektedir.AbstractDevelopment of broadband services, which constitutes one of the components of electronic communications sector, is of high importance in the way to achieve the target of grasping information society. Creation of sustainable competition in the market for broadband services which are initially offered by incumbent operators, is seen as a primary goal for regulatory authorities. While regulatory interventions at the wholesale level are widely seen necessary and sufficient to ensure a competitive market, access pricing is the main issue to which great emphasis is attributed. According to country practices, cost-based pricing, retail-minus method and benchmarking take precedence as pricing methodologies. Ladder of investment approach envisages gradual investment and transition of alternative operators from service based competition to infrastructure based competition along broadband value chain. As a result of the study, it is proposed as a regulatory policy that Access prices of local loop unbundling, bitstream access and resale services, which constitute the rungs of the investment ladder, be set coherently with each other by taking incremental costs among those services into account.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleToptan Genişbant erişim modellerinde ücretlendirme politikası: yatırım merdiveni yaklaşımı ışığında analitik bir inceleme
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record