Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorŞAHİN, Hasan (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKÖR, Esma (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:23:44Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T19:23:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31463
dc.description.abstractÇalışma, 1992 - 2011 dönemi Türkiye verileriyle ikiz açıklar hipotezinin geçerliliğini araştırmaktadır. Bu çerçevede; bütçe açığı/GSYİH ve cari açık/GSYİH serilerini içeren Vektör Otoregresif Modeli (VAR) oluşturularak, Granger nedensellik testi ile etki-tepki analizleri yürütülmüştür. İkiz açıklar hipotezi, geleneksel Mundell-Fleming görüşleri ile paralel olarak cari açıklar ile bütçe açıklarının birlikte hareket ettiklerini ve nedenselliğin önceki veriden sonrakine doğru aktığını varsaymaktadır. Ricardocu Denklik Hipotezi ise, bu iki açık arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını ileri sürmektedir. Çalışmada yürütülen analizler ikiz açıklar hipotezini desteklememiş, Ricardocu Denklik Hipotezini, yani açıklar arasında bir ilişki olmadığı varsayımını desteklemiştir.AbstractThis study investigates the validity of the twin deficits hypothesis for the Turkish quarterly data over the 1992:1-2011:4 periods. To this end, I consider a VAR model containing budget deficits and current account deficits along with Granger-causality test and impulse response analyses. The twin deficit hypothesis, consistent with the conventional Mundell-Fleming framework, postulates that current account and budget deficits move together and the causality runs from the former to the latter. On the other side, Ricardian Equivalence Hypothesis postulates that there is no correlation between these two deficits. The results from VAR analysis support the Ricardian Equivalence Hypothesis but not the twin deficits hypothesis.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleİkiz açıklar hipotezi: Türkiye örneği
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record