Show simple item record

dc.contributor.authorKENDİR, Hayrettin (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÇAKMAK EMRE, Meltem (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:23:24Z
dc.date.available2002
dc.date.available2019-02-07T19:23:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31457
dc.description.abstractBu çalışma, Anadolu'nun yerli bir bitkisi olan ve sert kış koşullarında, kurak ve yarı-kurak şartlarda yetişebilen koca fiğde {Vicia narbonensis L.), tohumluk miktarının, çeşitli bitkisel özellikler ile ot ve tohum verimine etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında kıraç şartlarda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2000-2001 yetiştirme yılında yürütülen denemede, yedi farklı tohumluk miktarı ( 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 ve 25 kg/da) kullanılmıştır. Parsellerin yansı ot verimini belirlemek için çiçeklenme döneminde biçilmiş, geri kalan bitkiler ise tohum elde etmek amacı ile yetiştirilmiş ve baklalar sararma dönemine eriştiğinde biçilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, değişik tohumluk miktarları kullanılarak yetiştirilen koca fiğde bitki boyu 63.80 - 71.60 cm, sap çapı 5.67 - 6.77 mm, ana dal sayısı 1.73 - 2.60 adet/bitki, bakla uzunluğu 6.50 - 6.93 cm, bakla sayısı 1 5.47 - 23.47 adet/bitki, baklada tane sayısı 4.67 -5.13 adet, yaş ot verimi 690.4 - UI4.1 kg/da, kuru ot verimi 158.49-254.10 kg/da, kuru ot oranı % 22.00 -% 23.73, tohum verimi 86.52 - 137.48 kg/da, 1000 tane ağırlığı 193.26 - 261.39 g arasında değişmiştir. Değişik tohumluk miktarları, yeşil ot verimi, kuru ot verimi ve tohum verimini istatistiki olarak önemli sayılacak düzeyde etkilemiştir. Koca fiğde 17.5 kg ve üzeri tohumluk kullanılması, daha yüksek ot ve tohum elde edilmesini sağlamıştır.Abstract The research was carried out to determine the effects of sowing rate on plant characteristics, forage and seed yield of legume forage plant narbon vetch which is native to Anatolia, winter hardy and capable to grow in arid and semi-arid conditions. Seven sowing rates (10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 and 25 kg/da) were tested in the experiment which is designed in randomise complete block with three replications and conducted in the experimental fields of Department of Agronomy, Faculty of Agricultire, University of Ankara during the 2000-2001 growing season. Half of the plots were harvested at full flowering stage for herbage yield and the other half was grown for seed, which were harvested when the pods became yellow-brown. According the results, the narbon vetch grown with different sowing rates had plant height between 63.80 - 71.60 cm, stem diamater between 5.67 - 6.77 mm, main stem number between 1.73 - 2.60 unit/plant, pod length between 6.50-6.93 cm, pod number per plant between 15.47 - 23.47 unit/plant, seed number per pod between 4.67 -5.13 unit, fresh yield 690.4 - 1 1 14. 1 kg/da, hay yield between 158.49-254.10 kg/da, dry matter ratio between 22.00% - 23.73%, seed yield between 86.52 - 137.48 kg/da and thousand seed weight between 193.26-261.39 g Sowing rate affected the fresh herbage yield, dried herbage yield and seed yield statistically. Higher herbage and seed yield on narbon vetch were obtained with using of 17.5 kg/da and above 17.5 kg/da sowing rate.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
dc.subjectTARIMtr
dc.titleKoca fiğ (Vicia narbonensis L. )'de tohumluk miktarının ot ve tane verimine etkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record