Show simple item record

dc.contributor.authorCENGİZ, Fırat (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorTUNCER, Selçuk Seçkin (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:16:43Z
dc.date.available1994
dc.date.available2019-02-07T19:16:43Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31325
dc.description.abstractBu çalışmada, Polatlı Devlet Üretme Çiftliği'nde bulunan Akkaraman, Anadolu Merinosu, ile de France x Akkaraman (Gl) ve ile de France x Anadolu Merinosu (Gl) koyunlarında yapağı verim ve özellikleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda sırasıyla; Akkaraman, Anadolu Merinosu, IF x Akkaraman'(Gl) ve IF x Anadolu Merinosu (Gl) koyunlarında yapağı verimi (kg); 2.36*0.54, 3.57±0.67, 3.14*0.78, 3.15±0.71, incelik (jı), 30.99±2.97, 25.16*1.57, 28.8U2.75, 25.47*1.50, lüle uzunluğu (cm); 9.50*1.23, 6.85*1.38, 8.17*1.37, 7.55*1.13, gerçek uzunluk (cm); 19.347*1.944, 13.128*1.461, 16.348*2.175, 14.668*2.161 randıman (%); 69.72*9.38, 59.13*5.46, 6384*7.16, 63.58*8.61 olarak saptanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Koyun, yapağı, melezleme, sortiman özellikleri AbstractIn this study, Fleece production and characteristics of white Karaman (WK), Anatolian Merino (AM), lie de France (IF) x WK(G1) and IF x AM(G1) Sheep, raisedin Polatlı Stats Farm were investigated. Fleece production and some quality characeristics of WK, AM, IF x WK(G1), IF x AM(G1) sheep were determined respectively. Fleece weight (kg); 2.36±0.54, 3.57±0.67, 3.14±0.78, 3.15±0.71; fibre diameter (u); 30.99±2.97, 25.16±1.57, 28.81±2.75, 25.47±1.50; staple length (cm); 9.50±1.23, 6.85±1.38, 8.17±1.37, 7.55±1.13; straight length (cm); 19.347±1.944, 13.128±1.461, 16.348±2.175, 14.668±2.161, clean fleece parcentage (%); 69.72±9.88, 59.13±5.46, 63.84±7.16, 63.58±8.61. KEY WORDS: Sheep, fleece, crossbreeding, charasterictis of sortiment.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı
dc.subjectTARIMtr
dc.titleAkkarman, Anadolu Merinosu ile de france x Akkarman (G1) ve ile de france x Anadolu Merinosu (G1) melezlerinde yapağı verim ve özellikleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record