Show simple item record

dc.contributor.authorKIRAL, Taner (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorFİDAN, Nihat (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:13:56Z
dc.date.available1997
dc.date.available2019-02-07T19:13:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31266
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Ankara ili Kalecik İlçesinde bağcılık faaliyetine yer veren tarım işletmelerinin ekonomik yapısı ile yıllık faaliyet sonuçlarını ortaya koymak ve mevcut üretim girdileri ile halihazır pazar şartlarında, işletme gelirlerinin arttırılması olanaklarını araştırmaktır. Bağcılığa yer veren bütün işletmeler arazi büyüklüklerine göre iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; 1-100 dekar işletme arazisine sahip olanlar ve 101 dekardan daha büyük işletme arazisine sahip olanlardır. Tabakalı tesadüfi örnekleme metodu kullanılarak, 40 örnek işletme sayısı tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonunda, işletmelerde 6.04 kişi olan ortalama nüfusun % 55.21 'ni kadın, % 44.79'unu erkekler oluşturmaktadır. 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, % 89.91 'inin okuma-yazma bildiği saptanmıştır. Aile işgücü varlığı 3.95 erkek işgücü birimi olarak hesaplanmıştır. Etüd edilen işletmelerde, ortalama işletme arazisi genişliği 191.50 dekar olup, tamamı mülk arazidir. Birinci grup işletmelerde bağcılığa daha fazla yer verilmektedir. Bağcılık üretim faaliyeti sonucu GSÜD ve maliyetler tespit edilerek 1 kg ürün maliyeti 6 065 TL olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde, sermaye gruplarının aktif sermaye içindeki dağılımı dengesizdir. İşletmelerdeki toplam sermayenin % 97.92'si öz sermayeden oluşmaktadır. Abstract The objectives of this study were to determine the economic structure and the annual financial results of farms producing grape in Kalecik district of Ankara province, and to search the possibilities of increasing incomes in subject to available production inputs in the prevailing market conditions. The farms engaged in viniculture were divided into two groups according to their land size; the farms having 1-100 decares farm land and the farms having bigger than 101 decares farm land. Data was collected from the 40 sample farms selected by using the stratified random sampling method. The average number of family members was 6.04 while 55.21 % of which was female and 44.79 % of which was male. 89.91 % of the population, whose ages were 6 and over, were literate. It was calculated that the family labour unit was equal to the 3.95 man work unit per farm. The average size of farms was 191.50 decares and all of which were owned land. Moreover, it was seen that the first farm group gave more importance to viniculturing. The value of gross production and costs were determined for the viniculture production year, and the cost of 1 Kg product was calculated as 6 065 TL. In the studied holdings, the distribution of the capital groups within the total capital was not balanced. 97.92 % of the total capital consisted of equity capital in the holdings.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
dc.subjectTARIMtr
dc.titleKalecik ilçesinde bağcılığa yer veren tarım işletmelerinin ekonomik yapısı ve tarımsal gelirin tespiti üzerine bir araştırma
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record