sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorUÇAR, Ali Hakan (Yazar)
dc.contributor.authorATAY, Doğan (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:13:53Z
dc.date.available1997
dc.date.available2019-02-07T19:13:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31265
dc.description.abstractBu çalışmada, ortalama 3.99 ± 0.25 g ağırlığındaki Oreochromis niloticus yavrularını % 12, % 15 ve % 20 yağlı yemlerle 60 gün beslemenin; büyüme, yem değerlendirme ve protein etkinlik oranına etkileri araştınlmıştır. Yavru tilapialar için en iyi büyüme oranı 3. periyoda kadar % 12 yağ içeren yemle, 3. periyottan sonra ise % 20 ve % 15 yağ içeren yemlerle elde edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılık istatiksel olarak önemli bulunmuştur(P< 0.05). En iyi yem değerlendirme oranı % 15 yağlı yemle (2.67) elde edilmiş, yem değerlendirme oranın yemin yağ seviyesine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Tilapia yavrulan için en yüksek protein etkinlik oranı, % 15 ve % 20 yağlı yemle elde edilmiş (1.21) ancak gruplar arasındaki farklılığın önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Abstract In this study, the effects of three different dietary lipid levels of 12 %, 15 % and 20 %, were investigated on growth, feed conversion coefficient and protein efficiency rates in Oreochromis niloticus juveniles which had an average weight 3.99 ± 0.25 g. During the first thirty days the best growth rate was obtained with a diet containing 12 % dietary lipid. However during the second thirty days the best growth rate was obtained with diets containing 20 % and 15 % dietary lipids However the difference among the groups was found to be statistically significant (P< 0.05). Feed conversion ratio was also found to be the best (2.67) with a diet containing 15 % lipid. This ratio was significantly affected by diatary lipid levels. The highest protein efficiency rate was observed in O. niloticus juveniles fed on a diet containing 15 % and 20 % dietary lipid (1.21). The difference, in term's protein efficiency rate, among the groups was found to be of importance (P<0.05).
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleYağ seviyeleri farklı rasyonlarla beslemenin tilapia (Oreochromis niloticus L.) balıklarının büyüme ve yem değerlendirme katsayısı üzerine etkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record