Show simple item record

dc.contributor.authorİÇÖZ GÜZEL, Seda (Yazar)
dc.contributor.authorKIRLANGIÇ, Hicabi (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:12:59Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-07T19:12:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31244
dc.description.abstractSîmîn Bihbehânî zengin ve kültürel bir mirası olan İran Edebiyatının XX. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden birisidir. Başarılı bir kadın şair olan Sîmîn Bihbehânî Fars edebiyatı şiirinde belirgin bir rol oynamıştır.Modern dönem İran Edebiyatının önemli şairlerinden birisi olarak tanınan Sîmîn Bihbehânî 1927 yılında Tahran’da dünyaya gelmiştir. Şair klasik şiir üslubuna yeni bir tarz katmıştır. Klasik gazel kalıbını kendine has bir üslupla yeniden oluşturmuştur. Sîmîn Bihbehânî şiirlerinde çehâr-pâre kalıbını kullanarak yenilik peşinde olduğunu kanıtlamıştır.Sîmîn Bihbehânî’nin şiirleri dışında düz yazı eserleri ve eleştiri kitapları da mevcuttur.Sosyal mazmunları kullanması sebebiyle şair için realizmin savunucusudur sonucuna varılabilir. Sîmîn Bihbehânî’yi diğer şairlerden ayıran diğer bir özellik de toplumun değişik kesimlerinden insan hayatlarına ayna tutmuş olmasıdır. Sîmîn Bihbehânî toplumsal içerikli şiirlerinde halkın sosyal, ekonomik ve folklorik yapısını ele almıştır. Şiiri sosyal ve politik sorunların çözümü için bir araç olarak kullanmıştır.Sîmîn Bihbehânî yıllarca ülkesinin portresini şiirlerinde net bir biçimde yansıtmıştır.Temelde bireysel konuları işliyor gibi görünse de şiirlerinde İran halkının umutlarını, hayal kırıklıklarını, kahramanca direnişlerini ele almıştır. Sîmîn Bihbehânî eserlerinde halk dilini kullanmıştır. Şiirlerinde oluşturduğu kahramanlarını onların yaşam tarzına ve statülerine göre konuşturmayı başarıyla becerebilmiştir. Bu yönü ile realist bir şair olma özelliğini de göstermektedir. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere, Sîmîn Bihbehânî modern dönem İran şiirinin başarılı kadın şairlerinden birisidir.AbstractSîmîn Bihbehânî is one of the most important representatives in XX. century of the Iran which has a rich literature and cultural heritage. Sîmîn Bihbehânî who is a successfull women poet has played a significiant role in Persian poem.Recognized as one of the major poets of Persian literature in the modern period Sîmîn Bihbehânî was born in Tehran in 1927. The poet has added a new style of the classic style of poetry. She has re-formed its own unique style to the classic pattern of ode. Sîmîn Bihbehânî proved to be the pursuit of innovation, using poetry Cehar-pare pattern.Besides Sîmîn Bihbehânî has written poems, has also plain texts and the boks of criticism. Advocate for the poet of realism can be conculuded that due to the using of social matters. Another feature that distinguishes Sîmîn Bihbehânî from other poets is that kept the mirror to people who have lived in different segments of society. Sîmîn Bihbehânî has dealt with social, economic and structure of folklore in her social poems. She has used poetry as a tool for solving social and political problems.Sîmîn Bihbehânî has clearly reflected in his poems portrait of the country for many years. Although it may basically seem like she wrote the individual threads in her poetry, she has dealt with heroic resistance of the Iranian people, their hopes anda frustrations.She has used the language of the public in her poems. She has successfully managed to write her poems by his heroes’tongue. This shows that she has a directions of the distinction of being a realist poet. As can be seen in all of them, Sîmîn Bihbehânî is one of the successfull female poets in modern era of Persian poetry
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.title“ Çağdaş İran şairlerinden Sîmîn Bihbehânî ’nin hayatı, edebî kişiliği ve şiiri ”
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record