sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAKBULUT, Mehmet (Yazar)
dc.contributor.authorARTIK, Nevzat (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:12:36Z
dc.date.available1995
dc.date.available2019-02-07T19:12:36Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31235
dc.description.abstractBu araştırmada elma suyu konsantresindeki organik asitlerden laktik, malik ve sitrik asit düzeyinin belirlenmesi ve aktif kömür uygulamasının organik asitlere etkisi in celenmiştir. Aktif kömür olarak Erblösh (Almanya) firmasından sağlanan bir adet toz ve iki adet granükol (Granükol Fa ve Granükol Bi kodlu) aktif kömür örneği kullanılmıştır. Elma suyu konsantresi örneklerinde laktik asit tayini klasik IFJU ve enzimatik analiz metodlan kullanılarak yapılmıştır. Malik ve sitrik asit tayinlerinde enzimatik analiz metodlan uygulanmıştır. Akif kömürün laktik asidi azaltma denemelerinde optimum azalma için her üç formdaki aktif kömürün 1-3 g/l düzeyinde 5 dakika uygulama yeterli olmuştur. Aktif kömürün uygulama süresinin uzaması ile laktik asit miktarında değişim gözlenmemiştir. Elma suyu konsantresi örneklerinde laktik asit miktarındaki maksimum azalma oranı Granükol Bi kodlu aktif kömürünün 3 g/l düzeyinde ve 5 dakika uygulama ile elde edil miştir. Elma suyu konsantresinin malik asit miktarının aktif kömür uygulaması ile az da olsa azaldığı belirlenmiştir. Granükol Bi, Granükol Fa ve toz Aktif kömüründen 3 g/l düzeyinin 5 dakika uygulama süresi sonucunda malik asit miktarında azalma oranı sırasıyla %8.70, %2.19 ve % 12.23 olmuştur. Aktif kömür uygulaması ile elma suyu konsantresi sitrik asit miktarında da azal ma saptanmıştır. Sitrik asit miktarındaki azalmaya aktif kömür çeşitlerinin ve uygulama sürelerinin etkili olmadığı belirlenmiştir.Abstract In this research, varying amounts of activated carbons and different experimental periods were used for reducing the amount of lactic acid and searching change of other organic acid (Malic and Citric acids) As an activated carbon, activated carbon samples of 1 dust and 2 granule (Granu- col Fa and Granucol Bi codes) obtained from Erblösh (Germany) company were exam ined. In the Apple Juice Concentrate (AJC), lactic acid were determined by using a JPJU and an enzymatic methods. Malic and citric acids were determined by using enzy matic analyses method. In the experiments of lactic acid reduction of the activated carbon, for the opti mum decrease, application of every three forms of activated carbon were sufficient for 5 minutes 1-3 gram per liter level. Any change in the amount of lactic acid were not observed due to the increase in the application time of the activated carbon. In the AJC samples, maximum decrease ra tio in the lactic acid were obtained by means Granucol Bi activated carbon at 3 gram per liters level applied for 5 minutes. Activated carbon treatments had decreasing effect on the malic acid. Decrease ra tio in the amount of malic acid, Granucol Bi, Granucol Fa and dust activated carbon at 3 gram per liters level applied for 5 minutes were obtained respectively, 8.70%, 2.19% and 12.23%. It was observed that the increase of the amount of types of activated carbons was not effected on the change of citric acid amount.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleElma suyu konsantrelerinde aktif kömür uygulamasının organik asit dağılımı üzerine etkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record