sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorSERİNSU, Ahmet Nedim (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorBATCHAER, Magomet (Muhammad) (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:07:06Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-07T19:07:06Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31103
dc.description.abstractÇalışmamıza konu olan İbn İshak (d. 84 h. / ö. 151 h.)’In Siret’i, hicri birinci asrın ve tabiin döneminin ilk tarih eseri olarak, Tefsir Tarihi açısından da oldukça önemli ve pek çok rivayeti barındıran bir eserdir. Biz de tezimizde bu önemli eserde yer alan tefsir rivayetlerini araştırıp, bu eserin aslında bir nevi “tarihi tefsir” mahiyetinde olduğunu ortaya koymak istedik. Araştırmamızgirişvedörtbölümdenoluşmaktadır. Girişbölümünde;araştırmanınkonusu,önemi,amacı,yöntemiveibn İshakve“Siret’i İbn İshak”ileilgilibilgilereyerveildi. Birincibölümde;“ Siret’i İbn İshak’ta Tefsır Rıvayetleri” bulunantefsirrivayetlerihakkındagenelmülahazayapıldıktansonratabloveörneklemelerleaçıklaması. İkincibölümde;“Siret’i İbn İshak’ta”Bi’setten önceki dönemle ilgili tefsir rivayetlerihakkında çalıştık. Üçüncü bölümde;“Siret’i İbn İshak’ta” Mekke dönemi ile ilgili tefsir rivayetleri hakkında geniş belgi verdik. Dördüncü bölümle ise;“Siret’i İbn İshak’ta”Medine dönemi ile ilgili tefsir rivayetleri hakkında çalıştık. AbstarctThe Siret (Life os our Prophet Muhammad) of Ibn Ishak (DOB. 84 of the Moslem Calendar / Death 151 of the Moslem Calendar) which is the subject of our study is a very important work during the first century of the Moslem Calender and of course as the first historical artifact of the ‘tabiin’ (The people who got to know the people who have seen our Prophet Muhammad) period. This work is also important in terms of the history of the Tafseer (commentary and explanation of the Quran) and it also accomodates many narratives. We have researched the Tafseer narratives and we wanted to put forth that this work is actually a ‘’historical tafseer’’in its nature.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleSiret-i İbn İshak’ta tefsir rivayetleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record