Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Muharrem (Yazar)
dc.contributor.authorUĞUR, Avni (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:01:22Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T19:01:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30943
dc.description.abstractÇankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile bunların organik tarım açısından değerlendirilmesi amacıyla ele alınan bu çalışma, 2011–2012 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda Myiopardalis pardalina (Bigot) (Diptera: Tripetidae) kavunun ana zararlısı olmak üzere; diğer 9 tür [Orthoptera takımından Melanogryllus desertus Pall. (Gryllidae); Gryllotalpa gryllotalpa L. (Gryllotalpidae); Homoptera takımından Aphis gossypii Glover., Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer) (Aphididae); Coleoptera takımından Agriotes sp. (Elateridae), Epicometis hirta (Poda) (Scarabaeidae); Lepidoptera takımından (Agrotis ipsilon (Hufnagel) Agrotis segetum (Den.&Schiff.) Noctuidae)] Thysanoptera takımı Thripidae familyasından 1 tür (Thrips sp)) zaralı türle birlikte toplam 10 böcek türü, araziden alınan örneklerden elde edilmiştir. Aynı çalışmada Lepidoptera takımından Arctiidae (1), Lasiocampidae (2), Lemoniidae (1), Noctuidae (10), Notodontidae (1), Sphingidae (8) olmak üzere ışık tuzağından toplam 23 böcek türü saptanmıştır. Bunlardan iki tür (A. ipsilon ve A. segetum) tarlalardan alınan örneklerden de elde edilmiştir. Ayrıca alınan örneklerden faunistik bakımdan önemli olan ve Orthoptera takımına bağlı 3 böcek türü [(Locusta migratoria L, Oedipoda schochi Sauss. (Acrididae); Cailiptamus tenuicercis Tarb. (Catantopidae)] daha saptanmıştır. Buna göre karpuz ve kavun ekim alanlarında 10’u zararlı olmak üzere toplam 34 böcek türü saptanmıştır. Bu durum, çalışma alanının tür bakımından zengin olduğunu ve ilaçlı mücadelenin mevcut dengeyi bozabileceğini göstermektedir. Ana zararlı durumunda bulunan M. pardalina’nın kışı toprağın 10–20 cm derinliğinde pupa döneminde geçirdiği; birinci döl erginlerinin Haziran ayından, 2. dölün ise Temmuz ayından itibaren uçmaya başladığı; Çankırı ili Kızılırmak havzasında yılda 2 döl verdiği ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. M. pardalina’nın çalışma alanında biyo-ekolojisi bilinmediğinden, kavun tarlalalarının 10-15’er gün aralıklarla ve 3–4 kez olmak üzere takvim ilaçlamasının uygulandığı; organik tarıma geçişte en önemli engeli bu yöntemin teşkil ettiği anlaşılmıştır. Ülkemizde ilk kez yapılan bu çalışma sonucunda, konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçilebilmesi için bir dizi yapısal değişikliklere ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Kızılırmak (Çankırı)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bu amaca ulaşılabilmesi için yabancıot mücadelesinin mekanik yöntemle sürüdürülmesinin; damlama sulama sistemine geçilmesinin; ana zararlı durumunda bulunan kavun sineğinin biyo-ekolojisi ile bitki hastalıklarının yayılışı ve mücadele yöntemlerinin konvansiyonel ve organik tarımla karşılaştırmalı olarak Zararlı Yönetimi kapsamında birlikte incelenmesinin; üretici ve tüketicilerin istek ve eğilimlerinin belirlenmesinin ve bunların eğitilmesinin gerektiği kanısına varılmıştır. Abstract This study is carried out in order to evaluate the insect species found in melon and watermelon fields in Kızılırmak (Çankırı) in the aspect of organic agriculture between 2011 and 2012. As a result of the study, a total of 10 insect species of which Myiopardalis pardalina (Bigot) (Diptera: Tripetidae) as a major pest of melon, and other 9 species [Melanogryllus desertus Pall. (Gryllidae ), Gryllotalpa gryllotalpa L. (Gryllotalpidae) of Orthoptera order; Aphis gossypii Glover., Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer) (Aphididae) of Homoptera order; Agriotes sp. (Elateridae), Epicometis hirta (Poda) (Scarabaeidae) of Coleoptera order; Agrotis ipsilon (Hufnagel) Agrotis segetum (Den.&Schiff.)) Noctuidae) of Lepidoptera order, and 1 species (Thrips sp.) (Thripidae) of Thsanoptera] have been obtained. It has also been determined that 23 insect species of which 1 species belongs to Arctiidae, 2 species belong to Lasiocampidae, 1 species belongs to Lemoniidae, 10 species belong to Noctuidae, 1 species belongs to Notodontidae, and 8 species belong to Sphingidae of the order Lepidoptera. 2 of the determined species (A.ipsilon and A.segetum) have been obtained from the samples taken from the field. Also, 3 faunistically important insect species of Orthoptera order [Locusta migratoria L, Oedipoda schochi Sauss. (Acrididae) and Cailiptamus tenuicercis Tarb. (Catantopidae)] have been determined from the field samples. As a result, a total of 34 insect species have been determined in melon and watermelon fields and 10 of those were determined as harmful species. This situation shows that the study area is rich for insect species and chemical control measures may harm the current balance. Those were also determined for the first time that M. pardalina hibernates as pupa in depth of 10-20 cm of soil, the first generation adults emerge in June, and the adults of the second generation emerge after July, has 2 generations per year in Kızılırmak County. Because the bioecology of M. pardalina in the study area is unknown, 3-4 times of calendar spraying with 10-15 days intervals have been applied in melon fields and this is the major drawback in the transition to organic agriculture. It is also understood that certain structural modifications have been needed for the transition to organic agriculture from the traditional agriculture as a result of this study carried out for the first time in Turkey. Those were also concluded that weed control should be done by mechanical ways, drip irrigation should be used, the bioecology of the melon fly and plant diseases should be investigated comparatively both organic and traditional agriculture by distribution and control measures in sense of Pest Management, demands and trends of both producers and consumers should be determined and they should be educated in this manner.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
dc.subjectTARIMtr
dc.titleÇankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile bunların organik tarım açısından değerlendirilmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record