Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorEREKMEKCİ, Müge (Yazar)
dc.contributor.authorAKİPEK ÖCAL, Şebnem (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:00:35Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T19:00:35Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30918
dc.description.abstractBu çalışmada, YİD modelinin hukuki boyutu yanında çalışmanın kapsamıyla sınırlı olarak finansal ve ekonomik boyutuna da değinilerek, modelin kapsamlı bir analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, bir özel hukuk müessesesi olan üst hakkının modelin uygulanmasındaki rolü de incelenmiştir. Bu çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde, YİD modeli, 1999 yılında kabul edilen anayasal değişikliği sonrasında yapılan yasal düzenlemelere paralel olarak özel hukuk boyutuyla incelenmiş bulunmaktadır. Çalışmanın dördüncü ve beşinci bölümlerinde, YİD modeli kapsamında yatırım yapılacak arazinin temininde sıklıkla başvurulan üst hakkı müessesesinin esasları, kazanılması ve sona ermesi incelenmiş bulunmaktadır. Bu iki müessesenin de analizinden sonra son bölümde, YİD modelinin uygulanmasında üst hakkının tesisi incelenmiş ve örnek sözleşme üzerinden iki müessese arasındaki ilişki somutlaştırılmaya çalışılmış bulunmaktadır. Abstract In this study, it is intended to make a comprehensive analysis of the BOT model with its legal dimension as well as financial and economic dimensions by limited to the scope of the study. Under this purpose, the role of the construction right in the execution of the model was also examined. In the second and third chapters of this study, the BOT model is examined as an institution of the private law as parallel to the legal legislations have done after constitutional amendment was adopted in 1999. In the fourth and fifth chapter of this study, the principles, acquisition and termination of the construction right is to be applied for the provision of the land which is to be invested under the BOT model are examined. In final chapter, after analysis of the BOT model and the construction right, institution of the construction right for execution of the BOT model is examined and it is intended to embody the relationship between both of them over a sample contract.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleTürk Özel Hukuku’nda Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde üst hakkı
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record