sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorŞENOCAK, Kemal (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorTEMELTAŞI, Hande (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:59:00Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T18:59:00Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30861
dc.description.abstractSigorta şirketleri kendi teşkilatları ve şubeleri dışında faaliyet göstermek üzere sigorta aracılarından faydalanarak sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenlerle temas kurmakta ve sigorta sözleşmelerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre sigorta aracıları acente ve brokerdir. Bu çalışmada kanunda özel olarak düzenlenmemiş olan sigorta acenteliği sözleşmesinin kapsamlı bir şekilde ele alınması hedeflenmiştir. Sigorta acenteliği sözleşmesi, sigorta şirketi ve sigorta acenteleri arasında akdedilir ve taraflara karşılıklı hak ve borçlar yükler. Sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usul ve esaslar Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde düzenlemiş olup, Sigortacılık Kanunu m. 23’te sigorta acentesinin sır saklama yükümlülüğü, denkleştirme talebi gibi hususlar hakkında düzenleme getirmektedir. Gerek 6762 sayılı gerekse 6102 sayılı Kanun hükümleri çalışmada karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde sigorta acentesinin tanımı, unsurları; ikinci bölümünde sigorta acentelerinin denetlenmesi; üçüncü bölümde sigorta acentesinin hak, borç ve yetkileri; dördüncü ve son bölümde ise sigorta acenteliği sözleşmesini sona ermesi ve sonuçları ele alınmıştır.Abstract Insurance companies, performing outside of their own organizations and branches, contact to those who demand to conclude insurance contract by benefiting from insurance agents and ensure the enlargement of insurance contracts to large mass. According to Insurance Law no. 5684, insurance brokers are agents ve brokers. In this thesis, insurance agency contract, which is not specially envisaged in Law, is aimed to be discussed in detail. Insurance agency contract is concluded between insurance company and insurance brokers and burden mutual rights and debts on parties. Procedures and principles on qualifications of those who perform as insurance agent are regulated by Insurance Agents Directive, as Article 23 of Insurance Law sets out provisions on obligation to silence and demand for equalisation. In this thesis, provisions of both Law no.6762 and Law on.6102 are examined comparatively. In the first chapter of this thesis, definition of insurance agent and its elements; in the second chapter, supervision of insurance agents; in the third chapter, rigths, obligations and competences of insurance agents; as for in the fourth and the last chapter, termination of insurance agent contract and its consequences are dealt with.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleTürk hukukunda sigorta acenteliği sözleşmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record