Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Elmas
dc.contributor.authorSüslü, Melike
dc.date.accessioned2019-02-07T18:56:13Z
dc.date.available2019-02-07T18:56:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30705
dc.description.abstractKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları’nın kuzeydoğu uzantısında yer alan Karpaz Bölgesi, flora ve faunası, vejetasyonu, kumul oluşumları ve biyolojik çeşitliliği ile son derece önemli ekolojik alanlara sahiptir. Adada farklı dönem ve uygarlıklara ait anıt mezarlar, tapınaklar, arkeolojik sit alanları ve kiliseler doğa ile bütünleşmiş durumda bugüne kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu özelliklerinden dolayı Karpaz Bölgesi araştırma alanı olarak seçilmiştir.Bu araştırma kapsamında K.K.T.C. Karpaz Bölgesi’nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler saptanmış, koruma kavramı ve gelişim süreci ile birlikte, milli park ve ekoturizm kavramlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırma alanının doğal özellikleri, tarihi gelişim süreci, sosyo-ekonomik yapısı, tarihsel ve geleneksel dokusu ortaya konmuş, bölgede uygulanan ekoturizm yaklaşımı doğrultusunda Karpaz Milli Parkı irdelenmiştir.Araştırma sonucu elde edilen bulgular çerçevesinde, K.K.T.C. Karpaz Bölgesi’nin mevcut durumu ortaya konarak, peyzaj mimarlığı kapsamında doğal ve kültürel değerlerin korunması ve turizm bağlamında önerilere yer verilmiştir. Abstract Karpaz, which is located in the north eastern extension of Beşparmak Mountains in Turkish Republic of Northern Cyprus, has unique ecological areas with it’s original flora, fauna, vegetation , scrub formations and biodiversity. Cultural values such as mosques, chapels, archeological sites and churches were integrated with the nature and maintain their existance on the island throughout the history. Karpaz region of Northern Cyprus is selected as the research area because of these properties.In this study, natural and cultural values of Karpaz, T.R.N.C. were determined. In this research, national park, ecotourism and conservation concepts were studied and natural properties, historical development, socio-economic system, historical and traditional values of the research area were set and Karpaz Natural Park was evaluated under the guidance of applied ecotourism approach in the field.Under the guidance of the data obtained during the field, studies and literature, the current situation of Karpaz, T.R.N.C. was determined and suggestions were given on the protection of natural and cultural values and tourism intraframe of landspace architecture on.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleK.K.T.C. Karpaz'ın doğal ve kültürel değerlerinin peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi
dc.typemasterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record