Show simple item record

dc.contributor.authorİMANALİYEV, Yerbol (Yazar)
dc.contributor.authorÇAKMAKÇI, M. Lütfü (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:55:50Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:55:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30667
dc.description.abstractSelüloz dünyada çok yaygın olması nedeniyle endüstriyel üretimlerde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Geleneksel olarak selüloz bitki kaynaklarından elde edilmektedir. Alternatif selüloz kaynağının bakteriyel selüloz olabileceği araştırmacılar tarafından düşünülmüştür. Çünkü bakteriyel selüloz saf ve fiziksel özellikler bakımından bitkisel selülozdan üstün niteliklere sahip olduğu saptandığından yeni bir fonksiyonel materyal olarak dikkatleri üzerine toplamıştır. Bakteriyel selüloz; kâğıt, tekstil, gıda endüstrisi ve tıpta kullanılmaktadır. Bu polisakkaritin büyük miktarda üretimi onun maliyetine bağlı bulunmaktadır. Böylece daha önce yapılan araştırmalar suş ve süreç geliştirme üzerinde yoğunlaşmıştır. Plazmit içeriği belirlenecek olan Gluconoacetobacter xylinus A06O2 suşudur, kontrol suşu olarak ABD Tarım Bakanlığından (USDA ARS Culture Collection) temin edilen Gluconoacetobacter xylinus NRRL-B759 kullanılmıştır. Bu suşlara ait çeşitli özellikler daha önceki çalışmada saptanmıştır. Çalışmada ise yukarıda belirtilen Gluconoacetobacter xylinus suşlarının plazmid içeriklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda A06O2 suşu plazmit içermediği buna karşın NRRL-B759 kontrol suşunda 10.7 kb’lık bir plazmid bulunmuştur. Buna göre iki suşun plazmit içerikleri bakımından farklı olduğu saptanmıştır. Abstract Cellulose demand is so high in the world which is used for various purposes of industrial production. Traditionally, cellulose is obtained from plant sources. In addition that researchers examined the different source of cellulose according to theis decision bacterial cellulose might be possible candidate. Because bacterial cellulose is pure and its superior qualifications were unique based on their physical properties so it was accepted as a new functional material. Bacterial cellulose is used in paper, textile, food industry and also in medicine. The barrier of large production of this polysaccharide is cost of production. For this reason earlier studies were focused on the strain selection and process development. Our study concentrated on genetic studies mainly to elucide plasmid profiles of two different strains which are Gluconoacetobacter xylinus A06O2 and NRRL-B 759. According to the result of the study; Native strain A06O2 does not have any plasmid. In a contrast control strain NRRL-B 759 have 10.7 kb of plasmid. So two strains were different from each other.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleGluconoacetobacter xylinum suşlarının (A06O2 ve B759) plazmit içeriklerinin belirlenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record