Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorAPAYDIN, Ayşen (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorEROĞLU, Gültaç (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:40:51Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T18:40:51Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30562
dc.description.abstractSermaye piyasaları, fon fazlası olanlarla yatırım projelerini gerçekleştirmek isteyen ve fon açığı bulunanları bir araya getirir. Ayrıca sermaye piyasaları, sanayiye ucuz maliyetli fonsağlarken, tasarruf sahiplerine de yüksek kazanç sağlayabilmektedir. Tasarruf sahiplerininbirikimlerini sermaye piyasalarında değerlemeye başlamaları ile birlikte, portföy ve portföyyönetimi ile ilgili konular tartışılmaya başlamıştır. Portföy, bir yatırımcının sahip olduğumenkul kıymetlerin listesidir. Portföy yönetimi ise, yatırımcının elindeki fonların, mevcutmenkul kıymetler arasında minimum risk ve maksimum karlılığı sağlayacak şekildedağıtılmasıdır. Portföy analizi ise, portföy riskinin, beklenen getirisinin ve müşterinintercihlerinin belirlenmesidir. Getiri hesaplamalarında kararlar geleceğe ilişkin verildiğinden belirsizlik öne çıkmaktadır. Bu gibi belirsizliğin hakim olduğu durumlarda, etkili biryaklaşım olan bulanık mantık yaklaşımı ele alınmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak portföyyönetimi ile ilgili teorik bilgiler verilmiş, olasılıksal portföy seçim modelleri üzerindedurulmuştur. Daha sonra bulanık teori hakkında temel tanımlar verilmiş ve bazı bulanıkportföy seçim modelleri incelenmiştir. Son aşamada ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB)’dan alınan verilerle bir bulanık portföy seçim modeli üzerinde uygulama yapılmıştır.AbstractCapital markets congregate people who want to actualize investment projects with the oneswho have fund surplus and fund deficit. In addition, while providing low cost products for theindustry, the capital markets can provide high profits to owners of savings. Along with thevaluation of savings in capital markets by the owners of savings, the matters related toportfolio and portfolio management began to be discussed. Portfolio is the list of securitiesthat an investor owns. On the other hand, portfolio management is the distribution of fundsthat an investor owns between existing securities in a way to provide minimum risk andmaximum profit. Portfolio analysis is the determination of portfolio risk, its expected profitand preferences of the customer. Since the decisions are taken considering future in profitcalculations, uncertainty appears. At such situations that bear this kind of uncertainty, fuzzylogic, appeals as an effective approach for the concerned analyses. In this study, first,theoretical information on portfolio management is given, and probabilistic portfolio selectionmodels are studied. Then, basic definitions on fuzzy logic are made and some fuzzy logicportfolio selection models are analyzed. In final stage, an application is presented on a fuzzylogic portfolio selection model with the data obtained from Istanbul Stock Exchange (IMKB).
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı
dc.subjectElektronik bilgisayar. Bilgisayar bilimi, Elektronik bilgisayar. Bilgisayar bilimi, Bilgisayar yazılımıtr
dc.titlePortföy analizinde bulanık programlama
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record