sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorEFE, Murat (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorIŞIK, Kerim (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:40:24Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T18:40:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30554
dc.description.abstractGerçek zaman karakteristiğine sahip çoklu ortam uygulamaları, ağda meydana gelentıkanıklıklardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Tıkanıklık durumlarında veripaketlerinin bir kısmı ağda düşürülmektedir. Bu durum iletilen ses ya da görüntüdekalite kaybına neden olmaktadır. Sesli toplantı (telekonferans) ya da görüntülü toplantı(video konferans) gibi uygulamalar saatler sürebilmekte ve bu süre içinde ağ trafiğindedeğişiklikler olabilmekte, ağda tıkanıklıklar meydana gelebilmektedir. Bu tıkanıklığıalgılayarak ağdan beklenen servis kalitesi (QoS) gereksinimlerini düşürebilen birprogram önemli bir esneklik sağlayacaktır. Bu çalışmada, tıkanıklık durumlarınıalgılayarak kodlama bit hızını değiştirebilen bir MP3 veri akışı uygulamasıgeliştirilmiştir. Veri RTP protokolü kullanılarak taşınmış ve tıkanıklık durumu alıcınıngönderdiği RTCP alım raporları ile algılanmıştır. Bir deney ağı oluşturulmuş, buyöntemi kullanan programın performansı ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Araştırmasonuçları, kullanılan yöntemin IP ağlarında başarılı sonuçlar verebileceğini göstermiştir.Bu yöntem kullanılarak, ses kalitesindeki bozulmalarda, yavaş gelişen tıkanıklıkdurumlarında %44, ani tıkanıklık durumlarında da %38 oranında azalma sağlanmıştır. ABSTRACT Real-time multimedia applications are adversely affected by network congestion. Whencongestion occurs, some of the data packets are dropped in the network. As a result,perceived voice or video quality is degraded. Applications such as teleconference andvideoconference can last hours. During the session, network traffic changes andcongestion may occur. A program that can sense these congestions and decrease theexpected QoS necessities from the network will present very important flexibility. Inthis thesis, an MP3 streaming program that senses the network congestion has beendeveloped. This program has the capability of changing bit rate while streaming persist.The data has been transported using RTP and the congestions have been sensed usingRTCP receiver reports. A test network has been set and the performance of the programwhich uses this technique has been measured and evaluated. The results revealed thatthe method used could give successful results on IP Networks. The degradation ofperceived audio quality has been decreased 44% when congestion occurred slowly and38% when congestion occurred abruptly.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBilim (Genel), BİLİMtr
dc.titleÇoklu ortam uygulamaları için servis kalitesinin gerçek zaman protokolü ile kontrolü
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record