Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÇELEBİ, Çiğdem (Yazar)
dc.contributor.authorARTIK, Nevzat (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:38:58Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T18:38:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30528
dc.description.abstractBu çalışmada fesleğenlerin fenolik maddeleri HPLC yöntemi ile belirlenmiş ve incelenen parametrelerin; bu bileşenlerin miktar ve dağılımları üzerine etkisi ortaya konulmuştur. Ayrıca bu fesleğenlerin antioksidan aktiviteleri DPPH yöntemi ile belirlenmiş ve yine bu fesleğenlerde spektrofotometrik olarak toplam fenolik madde analizi gerçekleştirilmiştir. İncelenen fesleğenlerde ağırlıklı olarak %33.95-%65.55 nevadensin saptanmıştır. Ladanein oranı %11.79- %30.07, pilosin oranı %1.99-%7.24, genkwanin oranı %2.38- %5.16, salvigenin oranı %2.29-%4.32 , cirsiliol oranı %1.42- 26.01, apigenin oranı % 4.5- % 5.35 arasında tespit edilmiştir. Fesleğenlerin toplam fenolik madde ve antioksidan aktiviteleri incelendiğinde bazı fesleğenlerin daha fazla fenolik madde içerdiği ve antioksidan aktivitelerinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ancak genel olarak antioksidan aktivite farklılıklarının fesleğenlerin fenolik madde konsantrasyonu içerisindeki antioksidan aktiviteye sahip bileşen unsurlarının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar farklı markalardaki fesleğenlerin fenolik madde dağılımlarının ve %inhibisyonun birbirinden farklılık gösterdiği görülmüştür, kromatogramlar da bu bulguları doğrulamaktadır.Abstract In this study, phenolic compounds of Ocimum basilicum were determinated by HPLC method and the effects of the investigated parameters on the amount and distribution of these compounds was shown. The antioxidant activities of these were determinated by DPPH method and total phenolic analysis in ocimum basilicum was also performed spectrophotometrically. In this research, nevadensin is found as a major component among the Ocimum basilicum components and its ratio is between %33.95-%65.55. In addition, some phenolics are also determined, such as ladanein ratio is %11.79- %30.07, pilosin ratio is %1.99-%7.24, genkwanin ratio is %2.38- %5.16, salvigenin ratio is %2.29-%4.32 , cirsiliol ratio is %1.42- 26.01, apigenin ratio is % 4.5- % 5.35. When the phenolic compounds and antioxidant activities of these Ocimum basilicum were investigated, it’s observed that some have much more phenolic compounds than others and also have more antioxidant activities. However in general, we think differences in antioxidant activity is because of the difference in the component elements that has antioxidant activity in the phenol concentration of basils. These results shown that distribution of phenolic compounds of different ocimum basilicum and % inhibition is differ from each other , chromatographs confirm these findings, too.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleFesleğenin (Ocimum Basilicum) fenolik madde dağılımı ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record