Show simple item record

dc.contributor.authorÖZKANER, Tuğba (Yazar)
dc.contributor.authorPOLAT, Kamran (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:32:31Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T18:32:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30408
dc.description.abstractBu çalışmada bazı siklik ketonların çeşitli amin bileşikleriyle tek bir kapta ve oda sıcaklığındaki kondenzasyon reaksiyonları sonucunda oluşan ara ürün azometin bileşiklerinin ortamdan izole edilmeden doğrudan indirgenmesi incelenmiştir. İndirgen sistemi olarak NaBH4/aktivatör kullanılmıştır. Reaksiyonlar hem çözücülü hemde çözücüsüz ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon ürünleri kolon kromatografisi ileayrılarak saflaştırılmış ve GC-MS, IR, 1H-NMR, 13C-NMR gibi spektroskobant yöntemler kullanılarak yapıları aydınlatılmıştır. Ayrıca aminasyon reaksiyonu üzerine etki eden süre, pH, aktivatörün cinsi, sıcaklık ve çözücü gibi değişkenler de incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, bu çalışmayla paralel yürütülen ve elektrokimyasal indirgeme yöntemi kullanılan aminasyon reaksiyonları sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleSiklikketonlar ile çeşitli aminlerin aynı reaksiyon kabındaki indirgen aminasyon reaksiyonların NABH4/aktifleştirici sistemi ile incelenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record