Show simple item record

dc.contributor.authorAKKALKAN, Hacer (Yazar)
dc.contributor.authorAYDIN, İnayet (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:26:09Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T18:26:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30274
dc.description.abstractBu araştırma, ilköğretim okullarında okul büyüklüğünün öğrencilerin akademik başarısı, okula devamı ve disiplini ile ilişkisini saptamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine bulunan Çankaya ilçesinde bulunan 23 küçük, 33 büyük okul oluşturmaktadır. Öğrenci sayısı 400’den az olan okullar küçük, 900’den çok olan okullar büyük olarak tanımlanmaktadır. Araştırma grubu ise 10’u büyük, 10’u küçük olmak üzere toplam 20 okuldan oluşmaktadır. Araştırma iki boyutlu olarak yürütülmüştür. İlk boyutta okulların OKS sonuçları, yıl sonu sınıf geçme dereceleri, devam durumları ile disiplin durumları ortaya konulmaya çalışılmış, bu amaçla arşiv kayıtları veri olarak kullanılmıştır. İkinci boyutta ise okul müdürlerinin okul büyüklüğünün öğrencilerin akademik başarısı, okula devamı ve disiplini ile ilişkisi hakkındaki görüşlerini ortaya koymak amacıyla müdürlerle görüşme yapılmıştır. Birinci boyutta elde edilen veriler SPSS programında çözümlenerek frekans ve yüzde dağılımları alınmıştır. Frekans ve yüzde sonuçları sınıflandırılarak okulların hangi sınıf içinde yer aldığı gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Bunun sonucunda öğrencilerin OKS’de başarılı olma ve başarı belgesi ile sınıf geçme durumlarına göre büyük okulların küçük okullardan çok daha başarılı olduğu; Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) kararı ile geçme durumunda ise büyük ve küçük okullar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin okula devam ve disiplin durumları ile ilgili verilere ulaşılamamıştır. Büyük okullarda derslik başına 36 öğrenci düştüğü, küçük okullarda 25 öğrenci düştüğü görülmüştür. İkinci boyutta ise okul müdürleri ile görüşülerek elde edilen veriler, içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Bunun için HyperRESEARCH yazılımı kullanılmıştır. Büyük ve küçük okul müdürlerinin konu ile ilgili görüşleri kodlanarak frekans ve yüzdeleri ile birlikte çizelgelerde sunulmuş, kendi ifadelerine de yer verilerek yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre büyük okulların öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki en büyük avantajı okulda başarılı öğrenci sayısının ve farklılıkların çok olması ile rekabet için uygun bir ortam olması iken en büyük dezavantajı ise sınıf mevcutlarının kalabalık olmasıdır. Küçük okulların en büyük avantajı sınıf mevcutlarının az olması, buna bağlı olarak öğrencilerin yakından tanınması ve hepsine yeterince zaman ayrılması; dezavantajı ise okulda rekabet ortamı oluşmaması ile öğrenci sayı ve çeşitliliğinin az olmasıdır. Küçük okullar okula devam ve disiplin konusunda büyük okullardan daha çok avantajlıdır. Büyük okullar kalabalık okul ve sınıf mevcutları ile devam ve disiplin konusunda pek çok dezavantaja sahiptirler. Büyük okulların en sık dile getirilen avantajları öğrenci, öğretmen, etkinlik ve materyal konusunda sayı ve çeşit zenginliği; dezavantajları ise kalabalık sınıf mevcutları ile bireyler arası iletişimin yetersiz olmasıdır. Küçük okulların avantajı sınıf mevcutlarının az olması ve bireyler arası yüksek düzeyde iletişim iken; dezavantajı her konuda sayı ve çeşitliliğin az olması ve rekabet ortamının olmamasıdır. Hem büyük hem küçük okul müdürleri en uygun okul büyüklüğünün 400-900 öğrenciye sahip olan orta büyüklükteki okullar olduğu konusunda hemfikirdirler.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi Yüksek Lisans Programı
dc.subjectEĞİTİMtr
dc.titleAnkara ili Çankaya ilçesinde okul büyüklüğünün öğrencilerin akademik başarısı, okula devamı ve disiplini ile ilişkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record