Show simple item record

dc.contributor.authorAKSOYAK, İsmail Hakkı (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorURALÇİN, Sema (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:25:36Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T18:25:36Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30262
dc.description.abstractUralçin, Sema, Sadi Divanı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, 247 s. ÖZET: Bu çalışmada 17.yüzyılda yaşamış olan Sadi Divanı'nı araştırmacıların hizmetine sunmayı hedefledik. Şairin hayatı ve eserinin önemli olması bizi artık yitirilmekte olan bir dünya görüşünün sanat anlayışında son izleri taşıyan bu eseri çalışmaya sevk etmiştir. Çalışma, devir-şahsiyet-eser ekseninde ele alınmıştır. Divan metni, transkripsiyon harfleriyle yeniden yazılmıştır. Divan'ın tıpkıbasımı ise "Ekler" bölümünde verilmiştir.Uralçin, Sema, The Divan of Sadi, Master’sThesis, Advisor: Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, 247 p. ABSTRACT: Inthisstudy, weaimedtoservethepeoplewhosearchthe divan of Sadi, lived in 17 thcentury. Thatthere is importantaboutpoetand his works, directed us tostudythiswork of art which is a worldopinionstartedtoloseit'svalue. Divan has beentakencharge of period, personalityandwork. Thetext of Divan has beenrewrotewiththetranscripcionalphabet. Thefacsimile of Divan is given in additionalperiod.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleSadi Divanı
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record