sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKIRCA, Çiğdem (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÜZELER, Rabia Sanem (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:24:14Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:24:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30230
dc.description.abstractÖZET Tezimizde, bir tüketici kredisi türü olan “bağlı kredi sözleşmesi” tüketici hukuku kapsamında incelenmiş olup, çalışmamız giriş ve sonuç bölümleri haricinde toplam üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması kapsamında tüketici hukukunun ortaya çıkışı incelenmiş, tüketici kredisi genel olarak tanımlanmış ve bağlı kredinin ortaya çıkışının fiili nedenleri ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca, bağlı kredi sözleşmeleri bakımından tüketicinin özel olarak korunmasını gerektiren nedenler belirlenmiş ve tüketicilere bu sözleşmeler bakımından sağlanan özel korumanın gelişim süreci hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde bağlı kredi sözleşmesi tanımlanarak, çeşitli görünüm biçimleri hakkında bilgi verildikten sonra, sözleşmenin unsurları incelenmiştir. Bu bölümde bağlı kredi sözleşmesi ile finanse edilebilen sözleşmeler ele alınmış ve bu kapsamda konut finansmanı kapsamındaki bağlı kredi sözleşmesi üzerinde ayrıca durulmuştur. Ardından bağlı kredi sözleşmesi ile bu sözleşmenin finanse ettiği sözleşmenin oluşturduğu yapılanmanın hukuki niteliği doktrindeki görüşler doğrultusunda incelenmiştir. Bu bölümün son kısmında, bağlı kredi sözleşmesi, kredi açma, taksitle satım, finansal kiralama ve kredi kartı sözleşmeleri ile karşılaştırılmıştır. Üçüncü ve son bölümünde, bağlı kredi sözleşmesinin şekli, içeriğinde yer alması gereken şartlar ve sözleşmenin hükmü TKHK’nun 10 ve 10/B maddeleri kapsamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle tarafların hak ve borçları üzerinde durulmuştur. Bölümün devamında ise, kredi verenin bağlı kredi sözleşmesi kapsamındaki müteselsil sorumluluğunun anlam ve sonuçları incelenmiş ve satıcı/sağlayıcı ile müteselsil sorumlu olan kredi verene karşı tüketicinin hangi hakları ileri sürebileceği belirlenmiş ve konut finansmanı kuruluşunun bağlı kredi sözleşmesi kapsamında söz konusu olan müteselsil sorumluluğunun TKHK m.4/3 ve m.10/B/9’da öngörülen sınırlaması üzerinde ayrıca durulmuştur. Son olarak ise, bağlı kredi sözleşmesinin sona ermesi kısaca incelenmiştir.SUMMARY Our thesis which is composed of three parts, apart from the introduction and the conclusion, explains a consumer credit agreement, namely the “linked credit agreement” in scope of Turkish Consumer Protection Law (TCPL). In the first part, we have dealt with the principle of freedom of contract and analyzed the modern approach to this principle with relation to consumer law and explained the special importance of consumer credit agreements in this scope. Further, we have explained the development of linked credit agreements while focusing on the reasons why it needs to be regulated differently than other consumer credit agreements. Lastly in this section, we have explained the development of the protection granted to consumers who enter into a linked credit agreement. In the second part, we have given the definition of the linked credit agreement and explained the types of contracts that can be financed by a linked credit agreement in scope of TCPL while focusing on the linked credit agreements financing the purchase of a real property/residence. Additionally we have analyzed the legal characteristic of linked credit agreements and compared this agreement with credit facility, hire purchase, financial leasing and credit card agreements. In the third and the last section, we have determined the form of linked credit agreements in scope of TCPL and also generally determined the provisions which must be included in the written contract. Further on, we have determined each party’s obligations arising from the linked credit agreement. In this scope we have first dealt with the obligations and the rights of the creditor and then, the obligations and rights of the consumer with regards to the TCPL. Later on, we have analyzed the meaning and the scope of the creditors’ “joint liability” arising from linked credit agreements and determined the restrictions of the joint liability of the creditor who credited the financing of a real property/residence. Finally, we have taken an overall view of the conclusion of the linked credit agreement.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleTüketici hukukunda bağlı kredi sözleşmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record