Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorSERİNSU, Ahmet Nedim (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorUZUN, Mehmet (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:23:53Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:23:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30222
dc.description.abstractÖ Z E T Uzun, Mehmet, İlk dönem tarih eserlerinde tefsir rivayetleri (es-Siretun-Nebeviyye’ye göre) Yüksek Lisans tezi, Danışman; Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU Ankara 2011, IX + 352. İslâm adına bugün elimizde Kur’ân-ı Kerîm’den başka güvenilir yazılı bilgi kaynakları varsa bunu her şeyden önce Hz. Peygamber’in (s.a.s.) değerli ashâbına borçluyuz. Gerek tarih gerekse hadis kaynakları gibi çok geniş bir zemine yayılmış, dağınık halde bulunan veriler, sonraki dönemlerde bir araya toplanmış ve müstakil eserler meydana getirilmiştir. Tarih grubuna giren siyer kaynakları, Tefsir Rivayetlerinin bulunduğu en önemli eserlerdendir. Bu manada İbn Hişâm (ö.218/833) gibi oldukça erken dönem bir müellifin eseri de sonraki dönemlere birçok açıdan kaynaklık etmiştir. Araştırmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; araştırmanın konusu, önemi, amacı, yöntemi ve İbn-i Hişam ve “es-Siretun-Nebeviyye”si ile ilgili bilgilere yer veildi. Birinci bölümde; “es-Siretun-Nebeviyye”de bulunan tefsir rivayetleri hakkında genel mülahaza yapıldıktan sonra tablo ve örneklemelerle açıklaması, İkinci bölümde ise; “es-Siretun-Nebeviyye”de bulunan tefsir rivayetlerinin ciltlere göre geniş şekilde değerlendirilmesi yapıldı. Ek olarak da İbn-i Hişam’ın asıl kaynağı olan İbn-i İshak ve eseri ile ilgili bilgiler verildi. A B S T R A C T Uzun, Mehmet, Tafseer narrations in the early historical books (According the As-Siratu Nabawiyya). Master thesis, Supervision: Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, Ankara 2011, IX + 352. Today, there are many secure written sources in Islam other than Kur’ân’ı Kerîm, foremost owing to Prophet Mohamed (s.a.s) and his beloved followers. Many of these extensive Hadith as well as history sources were brought together in written format in later periods of time. Siyer sources, belonging to history section, are one of the most important sources in which Tafseer Narrations have been mentioned. In this regard, publication by Ibn Hişâm (d.218/833) has become a main source that inspired many other writers after him. This study consists of introduction and two chapters. The first chapter studies it's topic, importance, aims, method and the explanation of Ibn Hisham and As-Siratu Nabawiyya. The first chapter examines comprehensively through the charts and examples which is based "As-Siratu Nabawiyya" The second chapter elaborates the tafseer narrations according to the volumes and it has been discussed in detailed. In the appendix, I handled the ibni Ishaq and his works according to origin of ibni Isham.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleİlk dönem tarih eserlerinde tefsir rivayetleri (es-Siretun-Nebeviyye’ye göre)
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record