Show simple item record

dc.contributor.authorLEÇE, Halime Derya (Yazar)
dc.contributor.authorEMREGÜL, Kaan Cebesoy (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:22:15Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T18:22:15Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30182
dc.description.abstractSentezlenen yedi farklı Schiff bazının; (2,3,11,12-dibenzo-5,9-diaza-1,13-dioksi-4,8-siklopentadekadien), (2,3,11,12-dibenzo-5,9-diaza-1,13-dioksi-15-hidroksi-4,8-siklo hekzadekadien), (2,3,11,12-dibenzo-5,9-diaza-1,13-dioksi-7,15-dihidroksi-4,8-siklo hekzadekadien), (2,2'-[2,2'-{2-hidroksipropan-1,3diyl}bis(oksi)bis(2,1-fenilen)]bis( metan-1-yl-1-yliden)bis(azan-1-yl-1-yliden)difenol), (2,2'-[2,2'-{etan- 1,2-diyl bis (oksi )}bis(2,1-fenilen)]bis(metan-1-yl-1-yliden)bis(azan-1-yl-1-yliden)difenol), (2,2'-[2,2'-{2-hidroksipropan-1,3diyl}bis(oksi)bis(2,1-fenilen)]bis(metan-1-yl-1-yliden)bis (azan-1 -yl-1-yliden)dibenzonitril), (2,2'-[2,2'-{etan-1,2-diylbis(oksi)}bis(2,1-fenilen) ] bis ( metan-1-yl-1-yliden)bis(azan-1-yl-1-yliden)dibenzonitril), 2M HCl ortamında, çelik elektrot üzerindeki inhibisyon etkinlikleri polarizasyon ve empedans teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Bileşiklerin yapısı, molekül büyüklüğü ve sübstitüent etkileri göz önünde bulundurulmuştur. Çalışılan bileşiklerin hepsinde derişimin artması ile inhibitör etkinliğinin arttığı, sıcaklığa bağlı olarak desorpsiyon hızının çok fazla değişmemesine bağlı olarak, sıcaklıkla inhibisyon etkinliğinin pek fazla değişmediği belirlenmiştir. Bileşiklerin inhibisyon mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için bütün termodinamik parametreler hesaplanmıştır. Adsorpsiyon Langmuir adsorpsiyon izotermine uyum göstermektedir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleBazı makro yapılı aromatik schıff bazlarının asidik ortamdaki çelik korozyonuna inhibitör etkisinin araştırılması
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record