Show simple item record

dc.contributor.authorYILMAZ, Özge Deniz (Yazar)
dc.contributor.authorÖZDAMAR, H. Tunçer (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÇALIK, Güzide (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:21:25Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T18:21:25Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30162
dc.description.abstractRekombinant insan büyüme hormonunun (rhGH) doğala özdeş, çözünebilir ve biyolojik aktif yapıda hücre-dışı bir mikroorganizmada üretilebilmesi için, önce metabolik mühendislik tasarımı yapılmıştır. Serin alkali proteaz (SAP) geninin (subC) -pre dizininin hGH mature peptit dizinini sentezleyen hGH geninin önüne entegre edilmesiyle, araştırma grubumuzda bu çalışmadan önce oluşturulan –pre(subC)::hGH hibrit-geninin (999 bp), pRB373 E.coli-Bacillus shuttle plasmidine (5800 bp) klonlanlanması ile yeni bir rekombinant plasmid geliştirilmiştir. Tasarlanan ve oluşturulan pRB373::pre(subC)::hGH plasmidinin hücre-dışı yedi proteaz geni silinmiş Bacillus subtilis WB700 ve, iki proteaz geni silinmiş Bacillus subtilis 1A751 konak-hücrelerine transferi ile, hücre-dışı hGH üretim performansı olan yeni iki rekombinant mikroorganizma geliştirilmiştir. İkinci araştırma programında, hücre-dışı rhGH üretimi yapan üç r-B.subtilis ile biyoreaktörlerde yapılan kıyaslamalı üretim deneyleri sonucunda pMK4::pre(subC)::hGH taşıyan r-B.subtilis’in üretim performansı en yüksek bulunmuş ve hGH üretimi için seçilmiştir. Araştırma programının üçüncü evresinde biyoreaktör işletme parametresi hidrojen iyonu derişiminin (pH) üretime etkisi araştırılmıştır. Başlangıç değeri pHo=6.75, 7.00, 7.25, 7.50, 7.75, 8.00, 8.25 olan yedi koşulda, mikrobiyolojik-hava filtreli kesikli biyoreaktörlerde deneyler yapılmış ve ChGH = 0.021 kg m-3 değeri ile pHo=7.50-7.25 aralığı en iyi pH-işletim koşulu olarak belirlenmiştir. pH-kontrolunun hGH üretimine olumsuz etki yaptığı belirlendiğinden, dördüncü araştırma programında, V=1.0 dm3 hacımlı, karıştırma-, pH-, sıcaklık-, köpük-, çözünen oksijen derişimi- kontrollu biyoreaktörlerde VR= 0.55 dm3, T=37 0C, Q0/V=0.5 vvm, N=800 dk-1 işletim koşullarında pHo=6.75, 7.25, 7.50, 8.00 değerlerinde pH-kontrolsuz deneyler yapılmıştır. pHo= 7.50 olan pH-kontrolsuz koşulda maksimum hGH derişimi t= 32 st’da 0.046 kg m-3 olarak ölçülmüştür. Kesikli hGH üretim prosesi süresince biyoproses karakteristikleri ve dinamik yöntem ile sıvı faz hacimsel kütle aktarım katsayısı KLa ve mikroorganizmanın hacimsel oksijen tüketim hızı –ro ölçülerek oksijen aktarım karakteristikleri belirlenmiştir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleMetabolik mühendislik ve reaksiyon mühendisliği prensipleriyle hücre-dışı rekombinant insan büyüme hormonu üretimi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record