sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorUYANIK, Aslı (Yazar)
dc.contributor.authorÖKTEMER, Atilla (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorLOĞOĞLU, Elif (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:21:11Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T18:21:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30156
dc.description.abstractBeta-Galaktosidaz, (Laktaz , E:C: 3.2.1.23) bir dissakkarit olan laktozun glikoz ve galaktoza hidrolizini katalizleyen enzimdir. Beta-Galaktosidaz enzimi hidrolaz enzim sınıfından olup, doğada yaygın olarak bulunmaktadır ve mikrobiyal kaynaklardan (bakteri, maya, küf) izole edilmektedir. Yapılan çalışmada, Beta-Galaktosidaz enzimi Kluyveromyces lactis NRRL-Y1140 mayasından saflaştırılmıştır. Kluyveromyces lactis NRRL-Y1140 mayası, uygun besi ortamında çoğaltılıp, ultrasonikatör ile hücre duvarı parçalanmıştır. Elde edilen ham ekstrakttan, jel filtrasyon kromatografisi ve iyon değişim kromatografisi teknikleri kullanılarak enzim saflaştırılmıştır. Saflaştırılan enzimin aktivitesi spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir. Elektroforez tekniği kullanılarak, saflaştırılan Beta-Galaktosidaz marker enzim ile aynı yerde gözlemlenmiştir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleBeta-galaktosidaz enziminin mikrobiyal hücrelerden izolasyonu ve karakterizasyonu
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record