sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorZUURİDİNOV, Oskonbay (Yazar)
dc.contributor.authorEROĞLU, Ahmet Hikmet (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:19:35Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:19:35Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30116
dc.description.abstractÖZET Zuuridinov, Öskönbay, “Yeni yaklaşımlar açısından Hıristiyan ve İslam temel kaynaklarında Hz. İsa”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, V+146 s. Bu çalışmayla Hıristiyan ve İslam dinlerinin temel kaynağı sayılan Kutsal Kitap ve Kur’an-ı Kerim merkezli Hz. İsa konusu incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için Hıristiyan kutsal kitabındaki Hz. İsa imajı oluşturulmuş ve aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’de söz edilen Hz. İsa ile ilgili ayetlerden faydalanmak suretiyle İslam’a göre Hz. İsa figürünü çıkarılmıştır. Konuya girmeden önce Önsöz kısmında araştırma konusunun önemine değinilmiş ve Giriş kısmında konunun nasıl yazıldığı anlatılmıştır. Birinci bölümde, Hıristiyanlığın kutsal metinlerini oluşturan Kutsal Kitap üzerinden gidilerek Hz. İsa tanımı yapılmış ve bununla beraber Hz. İsa’yı taşıyan metinler de incelenmiştir. Böyle yapılmasının sebebi Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın bizzat kendisi vahiy sayılmasıyla ilişkilendirilmiştir. İkinci bölüm, İslam temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’de geçen Hz. İsa’ya ilişkin ayetlerden konusuna göre alıntı yapılarak sıralandırılmıştır. Hıristiyan kutsal metinlerinde Hz. İsa’nın incelenmesi gibi burada da aynı yöntem üzerinden incelenmiş, fakat Kur’an-ı Kerim’in sunduğu bilgiler Hıristiyan kutsal metinlerindeki anlatımlara karşılık gözüyle bakılmıştır. Üçüncü bölümde Hz. İsa ile ilgili yeni yaklaşımları oluştururken, Hıristiyan geleneğinden bağımsız şekilde yürütülen incelemeler, araştırmalar bir araya getirilmiştir. Kutsal metin incelemeleri her zaman Hz. İsa ile beraber ele alındığından son bölümde de benzeri tekrarlanılmıştır. Kutsal metinlerle bağlantısı bulunmayan yaklaşımlar konunun dışında sayılmıştır. Sonuçta araştırmalardan ortaya çıkan neticeler yer almış ve konuyla ilgili mukayeseli bir değerlendirme yapılmıştır. SUMMARY Zuuridinov, Öskönbay, ' Jesus: New approaches from the perspectives of the main sources of Christianity and Islam' Master's thesis, Supervisor: Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU, Ankara University Faculty of Divinity, V+146 p. With this study, it is examined Jesus’ status in the Bible and the Qu’rân that are the main sources of the Christianity and Islam. It is created the image of Jesus according to Gospels and in the same way it is portrayed the figure of Jesus through the use of the verses in the Qu’rân. Before examining the topic, it is stressed the importance of the topic at the foreword chapter and it is explained how was written the topic at the introduction chapter. In the first chapter, Jesus was defined through studying verses , regarding Jesus in the sacred texts of Christianity. The reason for such analysis associated with the adoption of Christianity as the revelation of Jesus himself. The second chapter, the verses about Jesus in the Qur'an, the basic source of Islam, are enumerated according to the subject. Like the examination of the Christian sacred texts were examined via the same method used here. But the information provided by the Qur'an was regarded as polemical narratives against the Christian sacred texts. In the third chapter, it is compiled creating new approaches, investigations about Jesus carried out independently of the Christian tradition. As Jesus was always dealt with the Holy text, the similar method was repeated at the last chapter. Unrelated approaches to the sacred texts were not taken into the consideration. In the conclusion chapter, results and a comparative evaluation was made on the subject.
dc.language.isotrTR_tr
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleYeni yaklaşımlar açısından Hıristiyan ve İslam temel kaynaklarında Hz. İsa
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record