Show simple item record

dc.contributor.authorSOYDAN, Celal (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKİŞMİR, Aykut (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:19:01Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:19:01Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/30102
dc.description.abstractÖZET 20. yüzyılın başlangıcında Urdu edebiyatında yeni bir edebi akım doğmuştu. 1917‟de gerçekleşen Rus Devrimi‟nden tüm dünya ülkeleri etkilenmişti. Bu ülkeler arasında Hindistan da bulunuyordu. O zamanlar Hindistan‟da yaşayan duyarlı gençler sosyalizmden etkilenmiş ve sosyalist düşüncelerin etkisinde kalmışlardı. ġair ve edebiyatçılar Tolstoy, Lenin ve Karl Marks‟ın etkisinde kalmışlardı. Bu devirde insanlığın en büyük problemi kötü geçim şartlarıydı. Yoksul, işçi, işsiz, köylü ve mazlum kesimin rüyalarından ümitsizliğin atılması için birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Böylece Lenin ve Karl Marks‟ın düşünceleri Urdu edebiyatında ilerici edebiyatın başlamasına sebep oldu. ilerici akım için Secad Zahir‟in ismi çok önemlidir. Secad Zahir dostlarıyla birlikte ilerici Yazarlar Derneği‟nin temelini attı. Londra‟da yapılan bu derneğin ilk konferansında bir manifesto yayımlandı. Ġlerici akımın amacı sanat ve edebiyatı halka yaklaştırmaktı. Edebiyatta halkın çektiği acılar, yoksulluk ve siyasi kölelikten bahsediyorlardı. Ġlk zamanlar Urdu hikâyeciliği destansı bir ortamdaydı. Ancak ilerici akım içinde Pirem Çand Urdu hikâyeciliğini destansı özelliklerden arındırarak hikâyeciliğin gündelik hayat üzerinde oluşturulmasına sebep olmuştu. Hikayelerinde insanlara insanın yüceliğini ve çalışkanlığın önemini aşılamaya çalıştı. 101 İlerici hikâyecilikte Kirişen Çandar, Saadet Hasan Mantu, İsmet Çağatay, Racender Sing Beydi, Ahmet Ali, Ahtar Hüseyin Raepuri, Houca Ahmet Abbas, Ahmet Nedim Kasimi‟nin isimleri önemlidir. İlerici akımın eleĢtiriciliğinde fanatik eğilimler fazlaca görülmekteydi. Eleştiride sınıfsal kargaĢa, maddi durum ve devrim gibi konulara çok fazla yer verilmişti. ilerici eleĢtiride Dr. Ahtar Hüseyin Raepuri, Secad Zahir, Dr. Abdul Halim, Mecnun Gork Puri, Seyyid ĠhtiĢam Hüseyin, Mümtaz Hüseyin, Zahir KeĢmiri, Dr. ibadet Berilvi ve Seyyid Vakar Azim‟in isimleri çok önemlidir. ilerici şiirde Feyz Ahmet Feyz, Ali Serdar Caferi, Esrar-ul Hak Mecaz ve Zahir Keşmiri‟nin isimlerini verebiliriz.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleUrdu edebiyatında ilerici edebiyat akımı
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record