Show simple item record

dc.contributor.authorÖZCAN, Emrah (Yazar)
dc.contributor.authorULUSOY, Ali (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:14:36Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T18:14:36Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29980
dc.description.abstractİdari usullerdeki bazı sakatlıklar, idari eylemlerin mahiyetine tamamen etki ederek, eylemi, idareden çıkmasına rağmen, fiili bir hareket, haksız bir fiil görüntüsüne sokar ve idari eylem vasfını ortadan kaldırarak sıradan bir (haksız) fiil haline getirir. İşte bazen işlem ya da eylem idarenin elinden çıkmakla beraber, bu eylem ve işlemdeki sakatlık o denli ağırdır ki işlem ya da eyleme idari olma özelliğini verme imkanı kalmaz. Bu tür haller “fiili yol” adıyla bilinen ve özel hukuktaki haksız fiile benzeyen ancak idare hukukuna uyarlanırken bir takım değişikliklere uğramış hukuksal bir kurumdur. Bu çalışmada fiili yol kavramının tanımı, varlık şartları, türleri, teknik olarak idari eylemlerden farkları, bu tür özel bir kurum oluşturulmasının amacı, sonuçları, yargı organlarının söz konusu kuruma ilişkin yaklaşımı incelenmiş, teori ve uygulama için daha çok önem arz ettiğini düşündüğümüz idari eylem – haksız eylem (fiili yol) ayrımı ve fiili yol halinde kimlerin, hangi yargı yolunda neden sorumlu olduğu konuları ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku(İdare Hukuku) Anabilimdalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleFiili yol
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record