Show simple item record

dc.contributor.authorÖZKANLI, Özlem (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorAZİZOĞLU, Reha Onur (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:13:50Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:13:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29956
dc.description.abstractÖzet \r\nÖrgütlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki insanların davranışları ve sosyo-\r\nkültürel değerleri örgütleri etkileyen çevresel faktörlerdendir. Bu çalışmada \r\nçalışanların davranışlarını etkileyen en önemli etkenlerden birisi olan işletmelerin \r\nbulunduğu ve faaliyet gösterdikleri kültürün, çalışanların iletişim süreçlerine etkisi \r\nincelenmiştir. Bununla beraber işletmelerin örgüt kültürlerinin oluşumunda içinde \r\nbulundukları toplumun kültüründen ne derece etkilendikleri değerlendirilmiştir. \r\n Küreselleşme sürecinden en çok etkilenen sektörlerden birisi olmasından \r\ndolayı bu çalışmada gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler seçilmiştir. \r\nİncelenen işletmelerden birisi Türkiye’de, diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde \r\nfaaliyet göstermektedir. Çalışmada işletmelerde gözlem ve her işletmeden iki \r\nçalışanla gerçekleştirilen mülakatlar yoluyla veri toplanmıştır. Bu uygulamanın \r\nsonucunda işletme çalışanlarının iletişim süreçlerinin bulundukları kültürden büyük \r\noranda etkilendiği görülmüştür. Bireyci kültürün özelliklerini taşıyan ABD’de \r\nçalışanların birbirleriyle daha mesafeli oldukları ve iletişimlerinde daha doğrudan \r\nolmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan toplulukçu kültürün özelliklerine \r\nsahip olan Türkiye’de ise çalışanların birbirleriyle daha yakın olmayı tercih ettikleri \r\nve birbirlerine karşı itibarlarını korumaya özen gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca bu \r\nçalışmada işletmelerin örgüt kültürlerini oluştururken bulundukları kültürden kendi \r\nçıkarları doğrultusunda farklılaşmaya çalıştıkları da dikkat çekmiştir. Bu çalışmanın \r\nsonucunda bir işletmenin diğer ülkelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi \r\niçin o ülkenin kültürel yapısını analiz ederek bazı yapısal değişiklikleri \r\ngerçekleştirmesi gerektiği ortaya çıkarılmıştır.\r\n\r\nAbstract \r\nEmployer’s behaviors and socio-cultural values are important environmental \r\nfactors that affect the success of organizations. In this study, the impact of culture, \r\nwhich is one of the most important factors that influences the personal behaviors, on \r\nthe communication of employers was investigated. Moreover, the degree of impact \r\nof general culture in which the organization is present on the organizational culture \r\nwas assessed. \r\n As food industry is one of the industries that are greatly affected by \r\nglobalization, two food companies that are operating in two different cultures were \r\ninvestigated. The analyzed companies in this study were located in Turkey and in the \r\nUnited States. The data is collected by conducting interviews with two employees \r\nfrom each company and observations. As a result of this study, it was observed that \r\nthe communication of employees is highly dependent on the culture that the \r\ncompanies were located at. Employees in the US, which showed the characteristics \r\nof individualistic cultures, were more distant from each other and preferred direct \r\ncommunication with each other. On the other hand, in Turkey, which is known to be \r\na collectivistic culture, employees prefer to be closer to each other and pay special \r\nattention to save each other’s faces. In addition, it was observed that the companies \r\nwere trying to adjust their organizational culture for improving the efficiency of their \r\nemployees. As a result of this study, it was evident that it is crucial for a company to \r\nanalyze the culture of the new location and make necessary structural changes to be \r\nsuccessful in another culture.\r\n
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleKültürün örgütsel iletişim üzerine etkisi: iki farklı ülkede faaliyet gösteren iki işletme arasında karşılaştırmalı bir araştırma
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record