Show simple item record

dc.contributor.authorTURAN, E. Feryal (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKOCAMAN, Fatma Özlem (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:13:36Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T18:13:36Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29949
dc.description.abstractBu araştırmanın konusu küresel ısınma ve çevreci faaliyetlerde bulunan sivil\r\ntoplum kuruluşlarının görüşleri ile bu konudaki faaliyetleridir. Küresel ısınmanın ne\r\nolduğu, nedenleri ve sonuçları ortaya konarak STK’ların bu konuya bakışları ve\r\nfaaliyetleri ele alınmıştır. Demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluşları önemli bir\r\nbaskı grubu oluşturmaktadır. Bu nedenle küresel iklim değişikliği sorununun\r\nçözülebilmesi için sivil toplum kuruluşlarının konumu çok önemlidir. Devlete bir\r\nşekilde sorunları yansıtarak çözüm aramaları ve halkı bilinçlendirmeleri sorunun\r\nçözümünde STK’ları oldukça önemli bir konuma getirmektedir. Küresel ısınma da\r\ngünümüz en temel sorunlarından biridir ve bu nedenle çözümü için devlete, STK’lara\r\nve bireylere önemli görevler düşmektedir.\r\nBu çalışmada verilerin elde edilmesi için alan araştırması yapılmıştır.\r\nAraştırmada veriler nitel araştırma teknikleri ile elde edilmiştir. Araştırma\r\nkapsamında Ankara’da bulunan 25 ayrı çevreci sivil toplum kuruluşundan kişilerle\r\nderinlemesine mülakat yapılarak veri toplanmıştır. Elde edilen veriler yorumlanmış\r\nve ilgili tartışmalara yer verilmiştir.\r\nAraştırmadan elde edilen sonuçlardan en önemlisi sivil toplum kuruluşlarının\r\nküresel ısınma konusunda daha aktif çalışmalarının gerekliliğidir. Küresel ısınma\r\nsorunu için acil önlemler alınmalıdır ve STK’ların bu konudaki faaliyetleri yeterli\r\ndeğildir. Halkı bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmelidir. Ayrıca sivil toplum\r\nkuruluşlarının kendi aralarında birlik olmaları ve seslerini daha çok duyurmaları\r\ngerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak, STK’ların desteklenmesi de önem\r\ntaşımaktadır. Mevcut sivil toplum kuruluşlarının bütçe yönünden ve gönüllüler\r\nkonusunda desteğe ihtiyacı da vardır.\r\nKüresel ısınma sorununun çözülebilmesi için uluslar arası yeni sözleşmelere\r\nihtiyaç vardır. Bu sözleşmeler tüm devletler için yaptırımcı olmalıdır. Ayrıca\r\ndevletler bazında politik önlemler ve bireysel önlemlerin de önemi büyüktür. Eğer\r\nhemen harekete geçilebilirse küresel ısınma sorunu ciddi düzeyde\r\nçözümlenebilecektir. Ancak harekete geçmek yerine yerimizde saymaya devam\r\nedersek o zaman doğanın yıkımı çok daha erken olacaktır.\r\n
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleTürkiye’de sivil toplum kuruluşlarının küresel ısınmaya bakışı ve faaliyetleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record