Show simple item record

dc.contributor.authorÖZCAN, Mehmet (Danışman)
dc.contributor.authorGÖKÇE, Yasir (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:12:28Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T18:12:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29912
dc.description.abstractÖZET \r\nGökçe, Yasir, Avrupa Birliği Hukuku’nda Aile Birleşmesi Mekanizmasının Düzenlenişi \r\nve Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN, 137 s. \r\nAvrupa Birliği ekonomik bir entegrasyon hareketi olma durumundan ibresini siyasi \r\nbirliğe doğru kaydırdığı ve bu istikamette adımlar attığı oranda yeni problemlerle karşı \r\nkarşıya kalmış veya diğer bir ifadeyle bir takım problemlerin kendi ilgi ve yetki alanında \r\nolduğu hükmüne varmıştır. Ulus devletler, bu özelliklerinden taviz vermek suretiyle daha \r\ngeniş bir platformda yeni bir mozaik oluşturma gayreti çerçevesinde aşılamayan belli \r\nengellerle karşılaşmıştır. Sebep oldukları marazi davranışlardan ötürü, insanların sebep \r\nolanları ‘öteki’ olarak addettikleri ve ona göre tepkide bulundukları bir toplumda; bu sosyal \r\nsıkıntıyı bertaraf etmenin bir yolu da aile müessesesine saygı göstermek ve bunu korumaktır. \r\nBu noktada devreye aile birleşmesi mekanizması girmektedir. Avrupa Birliği ilgili \r\ndüzenlemeleri ve içtihat hukuku vesilesiyle bu meseleyi ele almaktadır. Bunun yanında, üye devlet vatandaşı bir kimsenin serbest dolaşım hakkını etkin bir şekilde kullanması aile \r\nbireylerinin onunla serbestçe hareket edebilmesine bağlıdır. Aile birleşmesi hakkı Birlik \r\nyurttaşlığına bağlanan en temel haklardan biri olan serbest dolaşım hakkının etkin kullanımı \r\niçin kaçınılmazdır. Bunun yanında aile birleşmesi mekanizmasının diğer amaçları da \r\ngözetilerek Birlik yurttaşlarının üçüncü ülke vatandaşları aile bireylerine ve üçüncü ülke \r\nvatandaşlarının aile bireylerine bu hak Topluluk düzeyinde teşmil edilmiştir. Böylelikle \r\n1963’ten başlayıp 2003 ve 2004 yıllarına kadar devam eden süreçte aile birleşmesi imkanı \r\nyasal düzenlemelere geçirilerek bu hak Topluluk düzeyinde kodifiye edilmiştir.\r\n\r\n\r\nABSTRACT \r\n \r\nGökçe, Yasir, Family Reunification in European Union Law and its Efficiency, Mater’s \r\nThesis, Advisor: Assoc. Prof. Mehmet ÖZCAN,137 p. \r\nEuropean Union has faced new problems while transforming into a political union from an \r\neconomic union or ,in other words decided these areas of problems in its jurisdiction. Nation-\r\nstates has challanged new barriers while efforting to establish a new mosaic by giving up their \r\nauthorization. In a society of where people deems the foreigns as ‘others’ and reacts according \r\nto this point of view, the solutions to overcome this issue are to respect and protect the family \r\ninstitution. In this context, family reunification is important. European Union handles this \r\nissue by its relevant legislation and case-law. In addition, using the right of free movement by \r\na Union citizen is bound to moving freely with his/her family members. Right to family \r\nreunification is inevitable to use the right of free movement efficiently which is an essential \r\nright. Besides to that aim, this right has been extended to third-country nationals and family members of Union citizens who are third-country national so in a process which begun in \r\n1963 and has continued to 2000’s, this right to family reunification has been codified by \r\nadopting this in European Union level. \r\n
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleAvrupa Birliği Hukuku’nda Aile Birleşmesinin Düzenlenişi ve Etkinliği
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record